Met ingang van 1 juni 2024 is Sumrin advocaten gevestigd aan Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Arbeidsrecht

Met het arbeidsrecht krijgt iedereen, vroeg of laat, te maken. Als je nog thuis woont en/of studeert is de kans groot dat je ergens werkt om wat geld bij te verdienen. Vaak heb je dan te maken met een uitzendovereenkomst of met flexibele contracten zoals een nul-urencontract, een min-max-contract of een oproepovereenkomst. Eenmaal klaar met je studie, zul je waarschijnlijk ergens in loondienst gaan werken en is het meestal zo dat je begint met een contract voor bepaalde tijd en – na verloop van tijd – een contract voor onbepaalde tijd. Al deze contractvormen hebben zo hun eigen spelregels waardoor het niet altijd even gemakkelijk is om te weten wat nu precies je rechten zijn.

Voor een werkgever is het arbeidsrecht echter evengoed een lastige materie waarbij met name de vaak vergaande wettelijke verplichtingen die op een werkgever rusten, erg belangrijk zijn om goed in de gaten te houden. Als ondernemer heb je het vaak al druk genoeg met het managen van je bedrijf en dan is het wel zo prettig om te weten dat de zaken op arbeidsrechtelijk vlak, in orde zijn.

Hoe zit het nu eigenlijk met een proeftijd, kunnen arbeidsvoorwaarden eenzijdig worden gewijzigd, hoe vaak mag een contract voor bepaalde tijd worden verlengd, hoe werkt een concurrentiebeding, wat moet je doen als een werknemer ziek is of niet goed functioneert.

De bedrijfsarts adviseert om mediation toe te passen maar ben ik daartoe verplicht? Hoe moet ik me opstellen als er een conflict is en hoe gaat een ontslag eigenlijk in zijn werk?

Wanneer kan ik een ontslagaanvraag indienen bij het UWV en aan welke voorwaarden moet zo’n aanvraag dan voldoen? Kan ik ook terecht bij de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden en hoe gaat zo’n procedure in zijn werk? Is het niet beter om al die procedures te vermijden en met de werknemer een vaststellingsovereenkomst (VSO) te sluiten?

Het is slechts een kleine greep uit de vele aspecten die tot het arbeidsrecht behoren. Zorg dat je daar goed over geïnformeerd wordt zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Vastgoed

Een woning kopen, huren of laten bouwen kan nog wel eens tot een geschil leiden. Denk daarbij onzichtbare gebreken die een pas gekochte woning met zich mee kan brengen. Of bij (ver)huur aan de wettelijk voorgeschreven huurtermijnen, een huuropzegging, huurbescherming/ontruimingsbescherming, huurprijs en huurprijswijziging, onderverhuur en gebreken. Ook voor geschillen bij koop/verkoop, verhuur/huur of aanneming kun jij bij Sumrin advocaten terecht.

Erfrecht

Het erfrecht is een rechtsgebied dat volop in beweging is. Wie de valkuilen in het erfrecht niet kent loopt het risico rechten van erfgenamen in een nalatenschap te verspelen. Naast erfgenamen spelen in het erfrecht nog andere spelers een rol. Zoals bijvoorbeeld de executeur of de vereffenaar. Regelmatig ontstaan tussen erfgenamen en een executeur of vereffenaar geschillen over een afwikkeling van een nalatenschap/testament. Advisering door een erfrechtspecialist is dan van belang. Dat geldt ook in geval van een complexe erfenis.

Burenrecht

Het burenrecht regelt de verhoudingen tussen niet alleen eigenaren maar ook van huurders van naast elkaar gelegen percelen. Een buurman kan zelfs een overheidsorgaan zijn, zoals een gemeente.

In het burenrecht zijn bekend de geschillen over de erfgrens, beplantingen nabij de erfgrens en  hinder van de buren. Ook een mandeligheid, de gemeenschappelijke eigendom, bijvoorbeeld de  erfafscheiding in de vorm van een haag of stenen muur vormt regelmatig een geschil tussen buren. Denk daarnaast ook nog aan erfdienstbaarheden, zoals een recht van overpad. Regels over het burenrecht vindt je niet alleen in het Burgerlijk Wetboek maar ook in (algemeen) plaatselijke verordeningen en bestemmingsplan van je gemeente. Vraag bij ons na wat je rechten en verplichtingen zijn als buren. Ook als het gaat om verjaringsvraagstukken zoals verkrijgende en bevrijdende verjaring.

In al deze kwesties is Sumrin advocaten jouw specialist. Onze ervaren experts helpen je graag bij het beantwoorden van jouw vragen op dit gebied.

Vragen? Neem contact op met:

Edwin van Gerven

Vragen? Neem contact op met:

Michel Simons

Vragen? Neem contact op met:

Luc Tacx

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×