Sumrin advocaten is verhuisd naar de Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Het vergeten recht van reclame.

Het recht van reclame is een bevoegdheid die aan een verkoper toekomt als de koopprijs niet door de koper is betaald. Het recht van reclame is te vinden in artikel 7:39 BW. Het reclamerecht heeft niets te maken met reclame in de zin van ‘boodschappen van commerciële aard’, zoals je ze op tv ziet. Het heeft te maken met een bevoegdheid om niet betaalde roerende niet-registergoederen terug te vorderen.

Het gaat om de koop van een roerende zaak. Dus niet om een registergoed zoals een woning of perceel. Als de koopprijs door de koper niet op tijd is betaald, dan heeft de verkoper de bevoegdheid om de koopovereenkomst te ontbinden. Dat gebeurt dan door middel van een schriftelijke verklaring aan de koper waarbij de zaak wordt terug gevorderd. Het gevolg van deze schriftelijke verklaring aan de koper is, dat de eigendomsoverdracht van de roerende zaak wordt geacht nooit te hebben plaatsgevonden. Dat is de zogenaamde zakelijke werking van het recht van reclame, waardoor de verkoper de eigendom terug krijgt.

De zakelijke werking van het recht van reclame is in het bijzonder van belang in het geval de koper failliet is verklaard. Wil de curator van de failliete koper voorkomen dat de eigenaar de zaak terugvordert, dan zal deze de koopprijs moeten betalen of daarvoor zekerheid moeten stellen.

Het nadeel is, dat dit recht slechts kort door de verkoper kan worden uitgeoefend. Dit kan totdat 6 weken zijn verstreken nadat de koopprijs opeisbaar is geworden en totdat 60 dagen na de aflevering van de zaak zijn verstreken. Een oplettende verkoper doet er dus goed aan om zo snel mogelijk het recht van reclame in te roepen als de koopprijs niet tijdig door de koper wordt betaald.

Vragen? Neem contact op met:

Luc Tacx

Wat steek je hiervan op?

  • Het recht van reclame ziet alleen op de koop van roerende zaken
  • Als de prijs niet betaald wordt, mag de verkoper de koopovereenkomst ontbinden
  • Ontbinding dient schriftelijk te gebeuren, waarbij de zaak wordt teruggevorderd
  • De verkoper krijgt de eigendom terug
  • Dit recht kan slechts kort door verkoper uitgeoefend worden

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×