Sumrin advocaten is verhuisd naar de Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Bestemmingsplannen

Wat je mag doen met je grond wordt bepaald in bestemmingsplannen. Het team Overheid doet niets anders dan op de website www.ruimtelijkeplannen.nl nagaan wat er op een bepaald perceel wel of niet gebeuren mag. Er zijn feitelijk maar een paar smaken. Iedere gemeente kent een centrum waar gewoond mag worden, een buitengebied waar geboerd mag worden en een bedrijventerrein waar bedrijven mogen worden gevestigd. Het is belangrijk om wijzigingen van bestemmingsplannen goed in de gaten te houden omdat die bestemmingsplannen dus bepalen wat je als eigenaar met je grond mag doen. Bestemmingsplannen bepalen het gebruik van je perceel, maar ook de bouwmogelijkheden.

Bestemmingplan: agrarisch

Het stikstofdebat kan je in 2019 niet zijn ontgaan. Het wordt steeds duidelijker dat de milieudoelstellingen schuren met de belangen van bewoners en bedrijven waar het gaat om een goed woon -en leefklimaat enerzijds en ondernemersdoelstellingen anderzijds. In het bijzonder moeten agrarische bedrijven aan zoveel milieueisen voldoen dat het ondernemen hen behoorlijk lastig wordt gemaakt. Denk daarbij aan voor hen geldende normen over geur, ammoniak, stikstof (natuurvergunning), fijnstof (luchtkwaliteit), endotoxinen en spuitzones. Voor veel activiteiten zijn vergunningen nodig van de overheid. Denk daarbij aan omgevingsvergunningen voor bouwen, gebruik, milieu, aanleggen. Ook moeten steeds meer bedrijven natuurvergunningen aanvragen en daarmee aan zeer strenge eisen voldoen. Moniek Peeters staat verschillende boeren bij in deze wirwar van regels.

Bestemmingsplan: wonen

In de centra van gemeenten wordt vooral gewoond. Daar geldt dan ook vaak de bestemming wonen. Waar gewerkt wordt (bedrijfsbestemming of agrarisch gebied) wordt ook gewoond. Dat kan in burgerwoningen, bedrijfswoningen en plattelandswoningen. Ook dit kan juridisch ingewikkeld zijn.

Handhaving van (omgevings)regels

Waar veel regels zijn, worden ook wel eens regels overtreden. Zo kan de overheid handhavend optreden door een last onder dwangsom op te leggen of een last onder bestuursdwang bij overtreding van de bestemmingsplanregels. De overheid kan ook bestuurlijke boetes opleggen. Ook op andere regels dan bestemmingsplanregels, bouwregels of  milieuregels kan de overheid handhavend optreden. Denk aan overtreding van de APV, de Drank- en Horecawet en de Huisvestingswet

Schade door de overheid

Als bestemmingsplannen veranderen kun je daardoor schade lijden. Deze schade kan onder omstandigheden door de overheid worden vergoed (planschade). Daarnaast is het zo dat een besluit van de overheid in zijn algemeenheid soms wel erg vervelend uitvalt voor je. Het is onder omstandigheden mogelijk om nadeelcompensatie te vorderen of de overheid aansprakelijk te stellen voor een onrechtmatige daad.

In al deze kwesties is Sumrin advocaten jouw specialist. Onze ervaren experts helpen je graag bij het beantwoorden van jouw vragen op dit gebied.

Vragen? Neem contact op met:

Moniek Peeters

Vragen? Neem contact op met:

Joop van Berkel

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×