Sumrin advocaten is verhuisd naar de Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Bestemmingsplan Buitengebied Someren (deelgebied 4) vastgesteld! Beroep tot en met 31 maart 2023!

De gemeenteraad van Someren heeft het bestemmingsplan Deelgebied 4 vastgesteld en dit plan ligt nu ter inzage. Dit geeft de mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan, als je het niet eens bent met de inhoud van het plan.

Begrenzing plangebied

Het plan voorziet in een nieuw bestemmingsplan voor een gedeelte van het buitengebied van Someren. Het totale buitengebied is opgedeeld in 6 deelgebieden, die ieder een eigen bestemmingsplanprocedure doorlopen. Nu is deelgebied 4 vastgesteld. Dit gebied wordt globaal begrensd door de gemeentegrens met de gemeente Geldrop-Mierlo in het westen, de gemeente Helmond in het noorden, de A67 in het zuiden en de Zuid-Willemsvaart in het oosten.

Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wat regelt het bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan is een plan van de gemeente waarin de gemeente per perceel vastlegt waarvoor het perceel gebruikt mag worden en welke bouwregels van toepassing zijn. Het doel van het nieuwe bestemmingsplan is actualisering van de huidige oude bestemmingsplannen. In dit plan is ook het beleid van de gemeente Someren verankerd. Denk aan het beleid voor niet-agrarische functies in het buitengebied welke in juni 2018 voor het laatst is gewijzigd en de Landschapsinvesteringsregeling Someren 2020.

Het bestemmingsplan is het leidende document voor de afgifte van omgevingsvergunningen voor bouwen en het vormt de basis voor het antwoord op vraag hoe een perceel mag worden gebruikt.

In beroep

Ben jij woonachtig of werkzaam in dit gedeelte van het buitengebied van Someren? Bekijk dan goed welke bestemming en welke mogelijkheden jouw perceel heeft. Klopt dit niet met de huidige situatie? Of met verleende omgevingsvergunningen? Of word je beperkt in je mogelijkheden?  Mocht je het niet eens zijn met het bestemmingsplan dan kun je in beroep gaan tegen het definitieve bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspaak van de Raad van State. Beroep instellen kan tot en met 31 maart 2023.

Geen zienswijzen ingediend? Nooit te laat om toch van je te laten horen

Heb je geen zienswijzen ingediend maar zijn er toch negatieve wijzigingen ten aanzien van je perceel, dan kun je tegenwoordig toch in beroep bij de Raad van State. Sinds een recente uitspraak van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is het niet meer nodig dat je eerst zienswijzen hebt ingediend om in beroep te kunnen gaan.

Het is daarom nog steeds van groot belang om te bekijken of en hoe jouw perceel is opgenomen in het vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied Someren – deelgebied 4”. Kom je er niet uit of heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op. Wij kunnen je dan helpen bij de bestudering van plan. Is je perceel niet goed opgenomen in het plan, dan kunnen wij namens jou het beroepschrift indienen.

Rechtsbijstand verzekerd?

Op basis van je verzekering heb je bij het indienen van beroep het recht om je eigen advocaat te kiezen!

Vragen? Neem contact op met:

Moniek Peeters

Vragen? Neem contact op met:

Joop van Berkel

Wat steek je hiervan op?

  • Bestemmingsplan bepaalt wat wel en niet mag op jouw perceel;
  • Tegen een bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State;
  • Geen zienswijzen ingediend? Geen probleem, er is tóch beroep mogelijk tegen het bestemmingsplan;
  • Rechtsbijstand verzekerd? Bij beroep recht op vrije advocaatkeuze;

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×