Met ingang van 1 juni 2024 is Sumrin advocaten gevestigd aan Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Someren – Deelgebied 4 ter inzage! Reageren kan tot en met 29 juni 2022!

Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Someren Deelgebied 4 van de gemeente Someren ligt sinds 19 mei 2022 ter inzage. Tot en met 29 juni 2022 kan je reageren op dit plan.

Begrenzing plangebied

Het plan voorziet in een nieuw bestemmingsplan voor een gedeelte van het buitengebied van Someren. Het totale buitengebied is opgedeeld in 6 deelgebieden, die ieder een eigen bestemmingsplanprocedure doorlopen. Nu ligt deelgebied 4 ter inzage. Dit gebied wordt globaal begrensd door de gemeentegrens met de gemeente Geldrop-Mierlo in het westen, de gemeente Helmond in het noorden, de A67 in het zuiden en de Zuid-Willemsvaart in het oosten.

De uitgelichte afbeelding maakt de begrenzing van het plangebied inzichtelijk. Het plan kan hier geraadpleegd worden.

Wat regelt het bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan is een plan van de gemeente waarin de gemeente per perceel vastlegt waarvoor het perceel gebruikt mag worden en welke bouwregels van toepassing zijn. Het doel van het nieuwe bestemmingsplan is actualisering van de huidige oude bestemmingsplannen.

In dit plan is ook het beleid van de gemeente Someren verankerd. Denk aan het beleid voor niet-agrarische functies in het buitengebied welke in juni 2018 voor het laatst is gewijzigd en de Landschapsinvesteringsregeling Someren 2018.

Het bestemmingsplan is het leidende document voor de afgifte van omgevingsvergunningen voor bouwen en het vormt de basis voor het antwoord op vraag hoe een perceel mag worden gebruikt.

Zienswijzen indienen?

Ben jij woonachtig of werkzaam in dit gedeelte van het buitengebied van Someren? Bekijk dan goed welke bestemming en welke mogelijkheden jouw perceel heeft. Klopt dit niet met de huidige situatie? Of met verleende omgevingsvergunningen? Of word je beperkt in je mogelijkheden? Dien dan zienswijzen in. Dit kan tot en met 29 juni 2022.

In deze zienswijzen kan je aangeven met welke onderdelen uit het ontwerp-bestemmingsplan jij het niet eens bent. Na afloop van deze termijn worden alle zienswijzen beoordeeld en eventueel verwerkt in het bestemmingsplan. Vervolgens zal de raad van Someren overgaan tot vaststelling van het bestemmingsplan. Mocht je het dan nog niet eens zijn met het bestemmingsplan dan kan je in beroep gaan tegen het definitieve bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspaak van de Raad van State.

Let op! Als je geen zienswijzen hebt ingediend, kon je voorheen niet in beroep na vaststelling van het bestemmingsplan. Dit kan nu wél! Desondanks is het, mocht jij het niet eens zijn met het voorliggende plan, toch verstandig nu al te reageren bij de gemeente Someren.

Meer informatie?

Wil je weten of dit bestemmingsplan gevolgen voor jou heeft, neem dan gerust vrijblijvend contact op met Moniek Peeters.

Rechtsbijstand verzekerd?

Moniek Peeters kan jou dan ook helpen. Op basis van je verzekering heb je bij het indienen van zienswijzen het recht om je eigen advocaat te kiezen!

Vragen? Neem contact op met:

Moniek Peeters

Wat steek je hiervan op?

  • Bestemmingsplan bepaalt wat wel en niet mag op jouw perceel;
  • Tegen een ontwerp-bestemmingsplan kunnen zienswijzen ingediend worden;
  • Geen zienswijzen ingediend? Geen probleem er is tóch beroep mogelijk tegen het bestemmingsplan;
  • Rechtsbijstand verzekerd? Bij zienswijzen recht op vrije advocaatkeuze;

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×