Sumrin advocaten is verhuisd naar de Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Ontvangstperikelen: hoe zit het nu ook weer?

In Nederland geldt de zgn. ontvangsttheorie. Dat betekent dat als je een brief, een email, een whatsapp-bericht of een pakket verstuurt, deze pas werking heeft als dat de ander heeft bereikt. Oftewel, je moet als verzender aantonen dat de ontvanger het bericht of pakket heeft ontvangen.

Er kunnen situaties zijn dat het risico van de verzender omslaat in het nadeel van de ontvanger. De wet gaat in beginsel uit van 3 oorzaken die ertoe leiden dat de ontvanger toch geacht wordt het bericht of pakket te hebben ontvangen. Te weten:

  • je eigen handeling: je gaat bijvoorbeeld op reis zonder aandacht aan het bericht of het pakket te schenken;
  • handelingen die in jouw sfeer liggen: een huisgenoot vergeet bijvoorbeeld het bericht of de brief aan jou af te geven;
  • persoonlijke omstandigheden: je wordt plotseling in het ziekenhuis opgenomen;

Als deze oorzaken niet opgaan en de ontvanger betwist het bericht of het pakket te hebben ontvangen, dan zal de verzender de ontvangst moeten bewijzen. Hoe zit dat nu met de volgende verzendingen ?

De aangetekende brief

Het versturen van een gewone brief zal onvoldoende zijn om tot bewijs van ontvangst te kunnen dienen. Het is raadzaam om van een aangetekende brief gebruik te maken. Als de ontvanger betwist de aangetekende brief te hebben ontvangen, dan zal de verzender moeten laten zien dat de brief naar het juiste adres is verstuurd en door de postbode bij de ontvanger is aangeboden. De verzender kan dat bewijs aanleveren door het verzendbewijs van PostNL te tonen en het door de ontvanger getekende ontvangstbewijs.

Het emailbericht

Als het gaat om het bewijs van de ontvangst van een emailbericht, dan wordt de mailboxtheorie in Nederland gehanteerd. Dat wil zeggen dat het emailbericht eerst is ontvangen als het in de mailbox van de ontvanger terecht is gekomen. Het gaat dan om het moment waarop de ontvanger het bericht ophaalt. Het is allereerst van belang dat de verzender gebruikt maakt van een emailadres waarvan vaststaat dat de ontvanger dat emailadres ook gebruikt of de indruk heeft gemaakt dat hij op dat emailadres bereikbaar is.

Het bewijs van de ontvangst van een emailbericht (zonder leesbevestiging) is nog niet zo gemakkelijk. Als bijvoorbeeld door technische redenen het emailbericht niet door de ontvanger kan worden ontvangen, dan komt dat voor rekening en risico van de verzender. Denk daarbij aan technische storing bij de provider van de ontvanger, een computercrash of een virus.

Indien de ontvanger de ontvangst betwist zou de verzender een technisch onderzoek door een deskundige kunnen laten uitvoeren naar de verzending van het emailbericht en de diverse technische gegevens. Als de deskundige tot de conclusie komt dat er geen sprake is van manipulatie bij het versturen van het emailbericht en dat hem van geen verhindering of storing van de server van de ontvanger is gebleken, dan kan dat wel eens voldoende bewijs opleveren dat de ontvanger het emailbericht heeft ontvangen.

Het whats-app bericht

Het gebruik van een whats-app bericht als bewijsmiddel is op zich rechtsgeldig. Alhoewel een whats-app bericht wel gemakkelijk is te vervalsen. Door via je mobiele telefoon gebruik te maken van WhatsApp aanvaard je ook de voorwaarden van WhatsApp. Bij 2 blauwe vinkjes wordt geacht het bericht te zijn afgeleverd bij de ontvanger. In de rechtspraak wordt vooralsnog aangenomen dat daarmee geacht wordt dat het bericht door de ontvanger is ontvangen

Track and Trace

Als door de verzender een pakket wordt verstuurd en de ontvanger betwist dat hij het heeft ontvangen, dan dient de verzender aan te tonen dat het pakket wel is ontvangen. Kan nu de verzender met een printafdruk van een track en trace pagina dat bewijs leveren ?

Volgens een uitspraak van een rechter kan de verzender bij een koopovereenkomst niet volstaan met een printafdruk van een track en trace pagina dat het pakket is ontvangen. Een dergelijke pagina leidt nog niet tot bewijs van de ontvangst, waarbij de rechter ook overwoog dat het algemeen bekend is dat er nog weleens wat misgaat bij het leveren van pakketten en dat de verzender zelf de manier van verzenden heeft gekozen.

Vragen? Neem contact op met:

Luc Tacx

Wat steek je hiervan op?

  • In Nederland geldt de ontvangsttheorie;
  • De verzender moet kunnen aantonen dat een brief, e-mail of pakket is ontvangen;
  • Een track- en trace leidt nog niet tot bewijs van ontvangst;

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×