Sumrin advocaten is verhuisd naar de Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

BLACK FRIDAY! NIET ALLEEN DE PRIJS VERANDERT!

Morgen, vrijdag 26 november 2021, is het weer Black Friday! De (web)winkels hebben het ten gevolge hiervan nu al gigantisch druk. Boeken, kleding, speelgoed, smartphones en wasmachines worden door de consument in groten getale ingekocht. Maar niet alleen de prijs verandert.

Per 1 januari 2022 zullen ook de rechten van de consument voor wat betreft deze aankopen gaan veranderen. Dit als gevolg van de implementatie van twee Europese richtlijnen. Enkele opvallende wijzigingen:

Conformiteit

Conformiteit houdt in dat een product dat de verkoper aan de koper aflevert aan de overeenkomst moet beantwoorden. Een zaak beantwoordt onder het huidige recht – kort gezegd – niet aan de overeenkomst indien zij niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten, tenzij dit bij het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn bij de koper. Bij non-conformiteit – bijvoorbeeld een defecte televisie – kan een koper onder meer herstel of vervanging vorderen.

Voor zover het een consumentenkoop (particulier-winkelier) betreft, wordt het begrip conformiteit per 1 januari 2022 nader gespecificeerd. Het product moet vanaf dan niet alleen voor wat betreft de beschrijving, het type, de hoeveelheid en kwaliteit, functionaliteit, compabiliteit, interoperabiliteit en andere kenmerken voldoen aan de overeenkomst, maar ook geschikt zijn voor elk bijzonder door de consument aan de verkoper kenbaar gemaakt gewenst gebruik, moet worden geleverd met alle toebehoren en instructies en dient te worden voorzien van alle afgesproken updates. Daarnaast moet het product geschikt zijn voor alle doeleinden waarvoor producten van hetzelfde type gewoonlijk zouden worden gebruikt en de kenmerken bezitten met betrekking tot duurzaamheid, functionaliteit en beveiliging die voor hetzelfde type product normaal zijn en die de consument redelijkerwijs mag verwachten. Afwijking hiervan is slechts mogelijk als de consument deze afwijking uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Duur aansprakelijkheid

Onder het huidige recht is er geen vaste periode voor aansprakelijkheid van de verkoper bepaald bij non-conformiteit. Nu wordt nog beoordeeld wat de normale levensduur van een product is. Gaat het product ondanks normaal gebruik binnen deze periode kapot, dan kan de verkoper hiervoor aansprakelijk zijn. Vanaf 1 januari 2022 is een verkoper slechts ten opzichte van de consument aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die zich binnen 2 jaar na de levering voordoen.  Mogelijk zal Nederland een langere termijn invoeren voor wat betreft de duur van de aansprakelijkheid, maar zeker is dit niet.

Bewijslast non-conformiteit

Indien de non-conformiteit zich binnen een half jaar openbaart, wordt de zaak onder het huidige consumentenrecht geacht reeds ten tijde van de levering non-conform te zijn geweest. Gedurende dit half jaar rust de bewijslast dat het product wel conform was dus op de verkoper. Deze periode wordt vanaf 1 januari 2022 uitgebreid naar een jaar.

Commerciële garanties

Vanaf 1 januari 2022 geldt ook nog dat een commercieel garantiebewijs door de verkoper op een duurzame gegevensdrager aan de consument moet worden verstrekt. Niet alleen een dergelijk garantiebewijs is bindend voor de verkoper, maar ook de daarmee samenhangende reclame. Indien de voorwaarden in het garantiebewijs minder gunstig zijn dan de genoemde garanties in de betreffende reclame, gelden voor de consument de garanties uit de reclame.

Toch goed om te weten, mocht het product straks toch niet voldoen….. Bel of mail in dat geval Michel Simons van Sumrin Advocaten (06-21480226/m.simons@sumrin.nl)

Vragen? Neem contact op met:

Michel Simons

Wat steek je hiervan op?

  • Per 1 januari 2022 veranderen de rechten van consumenten als gevolg van Europese richtlijnen;
  • De conformiteit van een product wordt nader gespecificeerd;
  • De verkoper is aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die zich binnen twee jaar voordoen;
  • De bewijslast voor conformiteitsgebreken ligt langer bij de verkoper;
  • Garanties die worden gegeven in een reclame blijven gelden;

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×