Sumrin Advocaten Logo

CONTACT0493 894 752

sumrin1bl hdr1 sumrin3bl hdr2
 • 02 maart 2017

  Yes, gewonnen! High Five of Boks?

  Op 1 september 2016 heeft de rechtbank Gelderland haar oordeel uitgesproken in een opmerkelijke letselschadezaak. Na een gewonnen wedstrijd geeft een tafeltennisser zijn teamgenoot (die als scheidsrechter/teller bij de partij had opgetreden) een zogenaamde boks, terwijl deze een high five verwacht. De teamgenoot stelt hierbij letselschade te hebben opgelopen. Is de tafeltennisser aansprakelijk? Lees meer ›
 • 24 januari 2017

  Bedrijven ben alert op bestemmingsplannen en met het maken van afspraken met de overheid!

  Het komt regelmatig voor dat bedrijven geconfronteerd worden met de mededeling van de gemeente dat bepaalde activiteiten op hun perceel niet zijn toegestaan. Dit kan vergaande consequenties hebben, denk aan het staken van (bedrijfs)activiteiten of zelfs verplichte bedrijfsverplaatsing. Strijdigheid met het bestemmingsplan is in de meeste gevallen de boosdoener van dit verhaal. In de discussie wordt regelmatig verwezen naar gemaakte afspraken met de overheid. Helaas bieden deze vaak geen soelaas! Lees meer ›
 • 11 november 2016

  Subsidieregeling voor verwijderen van asbestdaken!

  Om het risico voor de gezondheid te beperken is het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Het verbod houdt in dat de eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbest dak moeten laten verwijderen. Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht, bijvoorbeeld golfplaten en dakleien. Het verbod gaat alleen om dakbedekking, dus niet om bijvoorbeeld boeidelen, dakgoten en gevelpanelen. Daarnaast geldt het niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit. Lees meer ›