Sumrin advocaten is verhuisd naar de Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Welke wetswijzigingen kunnen we in 2024 zoal verwachten?

Eindelijk: de invoering van de Omgevingswet 

Met de invoering van de Omgevingswet moet het makkelijker en sneller worden om een ruimtelijk project in 1 keer aan alle regels te toetsen. Er komen ca. 26 bestaande wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water (Omgevingsrecht) straks samen in 1 Omgevingswet.

De aanvraag voor een Omgevingsvergunning wordt ingediend bij 1 digitaal loket (het nieuwe Omgevingsloket). Het bevoegd gezag dat over de aanvraag moet beslissen, doet dat via dit loket. Het nieuwe Omgevingsloket vervangt Omgevingsloket online, Activiteitenbesluit Internet Module (AIM), Meldpunt Bodemkwaliteit en ruimtelijkeplannen.nl. In het nieuwe Omgevingsloket kun je snel zien wat is toegestaan in de betreffende fysieke leefomgeving. Je kunt de regels per locatie opzoeken en controleren of een vergunning nodig is of een melding kan volstaan. De aanvraag wordt meestal sneller behandeld: in 8 weken in plaats van 26 weken.

Met de invoering van de Omgevingswet worden ook een aantal wetten en besluiten van toepassing.

 

De Wet kwaliteitsborging voor bouw (Wkb)

Om de kwaliteit in de bouw te verbeteren komen er nieuwe maatregelen om de positie van de particuliere en zakelijke consument in de bouw te beschermen:

  • Aannemers zijn straks verplicht een onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitscontroleur in te schakelen. Deze private kwaliteitsborger toetst het bouwplan op risico’s en controleert          op de bouwplaats of het werk aan alle wettelijke bouwvoorschriften voldoet.
  • Een beperkte omgevingsvergunning is straks voldoende. Er hoeft niet meer te worden gewacht op de goedkeuring van de bouwtechnische kwaliteit van het plan. Niet bij de            eerste aanvraag en ook niet bij tussentijdse wijzigingen.
  • De verdeling van de aansprakelijkheid bij verborgen gebreken wordt verbeterd. De positie van de opdrachtgever wordt versterkt.
  • De aannemer moet als bouwende partij meer rekening houden met de wensen van de consument en de opdrachtgever. Bijvoorbeeld over de indeling van een gebouw, de keuze    van installaties en de afbouw.
  • Er komt een eindnorm waaraan alle bestaande utiliteitsbouw in 2050 zal moeten voldoen. Grote gebouweigenaren binnen het maatschappelijk en commercieel vastgoed worden        gestimuleerd om een verduurzamingsstrategie te integreren in hun meerjarenonderhouds- planning. Ook worden er nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van energiebesparing         voor de utiliteitsbouw verwacht.

 

Veiligheidscoördinator verplicht in de bouw

Bij bouw- en sloopwerkzaamheden moet voortaan een Veiligheidscoördinator Directe Omgeving aanwezig zijn. Ondernemers in de bouw zijn dat verplicht volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De coördinator moet ongelukken op de bouwplaats voorkomen. Een deel van de nieuwe Omgevingswet is uitgewerkt in het Bbl. Beiden gaan op 1 januari 2024 in.

 

Opruimen afval rond je bedrijf

 Je gemeente kan vanaf 1 januari 2024 bepalen wat je moet doen om de omgeving van je bedrijf schoon te houden. Zo kan je gemeente beter inspelen op lokale problemen met zwerfafval. De regels komen in een omgevingsplan; een onderdeel van de nieuwe Omgevingswet.

Voor 2032 moeten gemeenten met nieuwe regels komen. Totdat je gemeente nieuwe regels heeft gemaakt, ben je verplicht zwerfafval in een straal van 25 meter rond je bedrijf op te ruimen. Dat geldt alleen voor afval van producten die je verkoopt. Denk daarbij bijvoorbeeld etensresten en verpakkingen.

 

De onbelaste reiskostenvergoeding stijgt weer

De onbelaste reisvergoeding gaat naar verwachting op 1 januari 2024 omhoog van 0,21 euro naar 0,23 euro per kilometer. Als je ondernemer bent, dan mag je dat bedrag per kilometer aftrekken van je winst.

Je mag reiskosten van werknemers belastingvrij vergoeden. Dat geldt voor reiskosten met auto, openbaar vervoer, taxi, boot en vliegtuig. Wil je een hogere reiskostenvergoeding dan 0,23 euro aan je werknemers geven? Dat kan. De verhoging wordt als loon gezien. Je kunt deze onder bepaalde voorwaarden onbelast geven.

 

Register incassodienstverlener

 Naar verwachting wordt vanaf 1 maart 2024 de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) van toepassing. Een incassodienstverlener (geen advocaat of deurwaarder) moet zich dan registeren bij screeningsautoriteit Justis. Alleen als een incassodienstverlener geregistreerd is, mag deze  buitengerechtelijke incassodiensten aanbieden en uitvoeren. Justis onderzoekt of incassodienst-verleners aan de eisen voldoen en kunnen worden opgenomen in het incassoregister. Incasso-dienstverleners moeten zich volgens de nieuwe wet uiterlijk één jaar nadat de wet is ingegaan hebben geregistreerd.

De wet Wki stelt eisen aan onder meer vakkennis, duidelijkheid van de vordering, omgangseisen, informatievoorziening, administratie en de manier waarop een incassodienstverlener de klanten behandelt.

De Inspectie Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor het toezicht op incassodienstverleners en controleert of zij zich aan de regels houden. Als de wet ingaat, is het toezicht er eerst op gericht om dienstverleners te informeren en te ondersteunen. Als deze in het register staat, betaalt u de kosten van het toezicht zelf.

Vragen? Neem contact op met:

Luc Tacx

Wat steek je hiervan op?

  • De invoering van de Omgevingswet;
  • De Wet kwaliteitsborging voor bouw (Wkb);
  • Veiligheidscoördinator verplicht in de bouw;
  • Opruimen afval rond je bedrijf;
  • Register incassodienstverlener;

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×