0493 894 752

vervolg2

Kifid

Bij de bepaling van de schuld-marktwaardeverhouding hoeft een bank volgens het Kifid geen rekening te houden met de waarde van de elders aangehouden levensverzekeringen die aan de hypothecaire geldlening gekoppeld zijn. Een consument klaagde bij het Kifid over het standpunt van de ING Bank dat er geen ruimte was voor het laten vervallen van de risico-opslag in de overeengekomen hypotheekrente. 

Gerechtvaardigde verwachting consument dat de rente in de pas zou blijven met de marktrente op doorlopende kredieten voor consumenten. Niet doorslaggevend of consument de beschikking heeft gehad over een prospectus of brochure waarin slechts in het algemeen wordt vermeld dat de rente mee verandert als de rentestand verandert. Klik hier voor de volledige uitspraak.

De Commissie oordeelt dat de Bank ten tijde van het uitbrengen van haar tweede offerte aan Consument de indruk heeft gewekt dat op dat moment nog een spaarhypotheek tot stand kon worden gebracht. Consument mocht er zodoende op vertrouwen dat hem geen fiscale regelgeving meer zou worden tegengeworpen. De Bank is gehouden de schade van Consument te vergoeden, die echter niet in deze procedure kan worden vastgesteld. De Commissie doet een tussenuitspraak en stelt partijen in de gelegenheid zich nader uit te laten over de hoogte van de schadevergoeding. Klik hier voor de volledige uitspraak.

Heeft u een vraag?

 1. (*)
  Ongeldige invoer
 2. (*)
  Ongeldige invoer
 3. (*)
  Ongeldige invoer
 4. (*)
  Ongeldige invoer