0493 894 752

vervolg2

Vrije advocaatkeuze

Veel mensen en bedrijven hebben tegenwoordig een rechtsbijstandverzekering. Net zoals bij andere verzekeringen het geval, zijn er veel verzekeringsmaatschappijen die een rechtsbijstandverzekering aanbieden en dus is de keuze groot. Ook qua dekking zijn er veel mogelijkheden. Om dan de juiste keuze te maken is niet altijd even gemakkelijk maar het loont écht de moeite om een goede vergelijking te (laten) maken.

Hoe zat het recht op vrije advocaatkeuze ook al weer in elkaar? In de wet is vastgelegd dat een verzekerde van een rechtsbijstandverzekering recht heeft op een vrije advocaatkeuze op het moment dat een gerechtelijke procedure noodzakelijk is of daarin wordt betrokken. Maar geldt dit recht ook in de bezwaarfase? 

Rechtsbijstandverzekeraars hebben in hun voorwaarden opgenomen dat zodra er een juridisch geschil ontstaat dit zo spoedig mogelijk door een rechtsbijstandverzekerde gemeld dient te worden. Doe je dat als verzekerde niet, dan bepalen de polisvoorwaarden dat dan de belangen van de verzekeraar zijn geschonden en daarmee het recht op rechtsbijstand is verspeeld. Vaak probeert een verzekerde eerst zelf het geschil op te lossen. Als dat dan niet lukt en daarmee een procedure onvermijdelijk is geworden, dan wordt een melding van het geschil bij de rechtsbijstandverzekeraar vrijwel altijd afgewezen met een beroep op "te late melding". Maar is dat in alle gevallen wel terecht?

Elders op onze website kunt u informatie vinden over het recht op vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandverzekering. Kort gezegd komt het er op neer dat, wanneer u in een procedure wordt betrokken en u over een rechtsbijstandverzekering beschikt, u het recht hebt om zelf uw rechtshulpverlener te kiezen.

Heeft u een vraag?

 1. (*)
  Ongeldige invoer
 2. (*)
  Ongeldige invoer
 3. (*)
  Ongeldige invoer
 4. (*)
  Ongeldige invoer