Met ingang van 1 juni 2024 is Sumrin advocaten gevestigd aan Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Welke wetswijzigingen kunnen we in 2023 zoal verwachten?

Onbelaste reiskostenvergoeding

Vanaf 1 januari 2023 gaat de onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. En vanaf 1 januari 2024 naar € 0,22 per kilometer.

Verbod op misleidende korting

Misleidende ‘van-voor’-prijzen zijn vanaf 1 januari 2023 verboden. De nieuwe regels bepalen dat de oorspronkelijke prijs waar de korting van af gaat (de ‘van-prijs’), de laagste prijs moet zijn die de verkoper 30 dagen voorafgaand aan de aanbieding heeft gevoerd. Deze regel kent drie uitzonderingen:

 1. progressief lager maken van de prijs (acties met een steeds stijgende korting)
 2. producten die minder dan 30 dagen op de markt zijn (introductiekorting)
 3. producten die snel bederven (met een ’te gebruiken tot’-datum)

Norm voor onzuinige kantoren

Vanaf 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minstens energielabel C hebben. Dat geldt voor kantoren met tenminste 100 m2 oppervlakte waarbij minimaal 50% van de totale gebruiks-oppervlakte van het pand wordt gebruikt voor kantoorfuncties. Zowel kantoren in combinatie-gebouwen als afzonderlijke kantoren hebben een labelplicht. Je riskeert een boete of sluiting van je kantoorpand wanneer het pand energielabel D of lager heeft.

Maximale transitievergoeding verhoogd

In 2023 bedraagt de hoogte van de maximale transitievergoeding € 89.000 óf een bedrag ter hoogte van het jaarsalaris als dit hoger is dan het wettelijke maximum van € 89.000. Elke werknemer van wie de arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van de werkgever, heeft in

Principe recht op een transitievergoeding. De hoogte hangt af van het salaris en de duur van het dienstverband. De maximale transitievergoeding van is alleen weggelegd voor werknemers met een hoog loon en langdurig dienstverband.

Wet flexibel werken (Wfw) verwacht op 1 juli 2023

Het wetsvoorstel Wet flexibel werken (Wfw) ter bevordering van flexibel werken naar arbeidsplaats wordt naar verwachting ingevoerd. Met dit voorstel wordt een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats – voor zover dit betrekking heeft op het woonadres van de werknemer of een voor de arbeid passende arbeidsplaats van waaruit gebruikelijk ten behoeve van de werkgever werkzaamheden worden verricht – op eenzelfde manier behandeld als een verzoek om aanpassing van de werktijd of arbeidsduur. Door deze aanpassing wordt een thuiswerk- of werkplekverzoek hetzelfde behandeld als andere verzoeken inzake arbeidsduur en werktijden die kunnen worden gedaan op grond van de Wfw.

Inwerkingtreding Omgevingswet nu weer verwacht op 1 juli 2023 (mogelijk pas op 1 januari 2024)

De Omgevingswet moet het makkelijker maker om een ruimtelijk project in 1 keer aan alle regels te toetsen. 26 bestaande wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water komen straks samen in 1 Omgevingswet. Het is de bedoeling dat de Omgevings-wet leidt tot:

 • snellere en goedkopere besluitvorming;
 • betere oplossingen voor maatschappelijke opgaven;
 • betere besluitvorming met meer transparantie voor initiatiefnemers en belanghebbenden;
 • vereenvoudiging van regels door aansluiting bij wat in Europese regels verplicht is gesteld en schrappen van overbodige regels;
 • meer flexibiliteit en een betere aansluiting op de praktijk.

Met invoering van de Omgevingswet verdwijnen geheel of gedeeltelijk de 26 bestaande wetten en wordt het huidige Bouwbesluit 2012 vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) waarin de technische bouwvoorschriften zijn opgenomen.

De Wet kwaliteitsborging voor bouw (Wkb) ook per 1 juli 2023 verwacht

Om de kwaliteit in de bouw te verbeteren komen er nieuwe maatregelen om de positie van de particuliere en zakelijke consument in de bouw te beschermen:

 • Aannemers zijn straks verplicht een onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitscontroleur in te schakelen. Deze private kwaliteitsborger toetst het bouwplan op risico’s en controleert op de bouwplaats of het werk aan alle wettelijke bouwvoorschriften voldoet.
 • Een beperkte omgevingsvergunning is straks voldoende. Er hoeft niet meer te worden gewacht op de goedkeuring van de bouwtechnische kwaliteit van het plan. Niet bij de eerste aanvraag en ook niet bij tussentijdse wijzigingen.
 • De verdeling van de aansprakelijkheid bij verborgen gebreken wordt verbeterd. De positie van de opdrachtgever wordt versterkt.
 • De aannemer moet als bouwende partij meer rekening houden met de wensen van de consument en de opdrachtgever. Bijvoorbeeld over de indeling van een gebouw, de keuze van installaties en de afbouw.
 • Er komt een eindnorm waaraan alle bestaande utiliteitsbouw in 2050 zal moeten voldoen. Grote gebouweigenaren binnen het maatschappelijk en commercieel vastgoed worden gestimuleerd om een verduurzamingsstrategie te integreren in hun meerjarenonderhoudsplanning. Ook worden er nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van energiebesparing voor de utiliteitsbouw verwacht.

De Veiligheidscoördinator per 1 juli 2023 verwacht

Tegelijk met de invoering van de Omgevingswet moet bij bouw- en sloopwerkzaamheden ook een veiligheidscoordinatoir Directe Omgeving zijn aangesteld. Deze zorgt voor de veiligheid en gezondheid van iedereen in de directe omgeving van de bouw- en sloopwerkzaamheden. Dit is geregeld in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

 Voor meer informatie over komende wetswijzigingen kunt u bij Sumrin Advocaten terecht

Vragen? Neem contact op met:

Luc Tacx

Vragen? Neem contact op met:

Moniek Peeters

Wat steek je hiervan op?

 • De onbelaste reiskostenvergoeding stijgt per 1 januari 2023;
 • In 2023 wordt de maximale transitievergoeding verhoogd;
 • Per 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben;
 • Inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt nu verwacht op 1 juli 2023;
 • De Wet flexibel werken wordt verwacht op 1 juli 2023;

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×