Sumrin advocaten is verhuisd naar de Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

In de knel door corona; regelingen voor ondernemers

Door de uitbraak van het coronavirus leven we momenteel in een merkwaardige en roerige tijd. Dachten we ruim een maand geleden nog dat wij er hier in Nederland niet of nauwelijks mee van doen zouden krijgen, de realiteit inmiddels is dat het virus wereldwijd genadeloos heeft toegeslagen. Drie belangrijke regelingen voor ondernemers lichten we hieronder toe.

De maatregelen die de overheid heeft genomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen hebben het normale leven van veel Nederlanders op z’n kop gezet en veel bedrijven en zzp’ers voelen nu al de economische gevolgen. De overheid gaat deze groep ondernemers helpen en er zijn inmiddels diverse regelingen in het leven geroepen waar je als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken. Een compleet overzicht van deze regelingen kunt u hier vinden.

Drie belangrijke regelingen voor ondernemers lichten we hieronder toe:

 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Deze regeling is bedoeld voor ondernemers met personeel die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten te rekenen vanaf 1 maart 2020. Deze regeling vervangt de werktijdverkorting (WTV). Als je eerder al een aanvraag voor WTV had gedaan had, wordt die automatisch aangemerkt als een NOW-aanvraag. Doelstelling van deze regeling is dat werknemers zoveel als mogelijk aan het werk kunnen blijven, ook werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’ (maximaal 90% van de loonsom). Zo kunnen werkgevers hun werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden. De regeling geldt ook voor bedrijven die uit voorzorg sluiten, of wel open blijven maar veel omzetverlies hebben.

In het kort:

 • De NOW-regeling neemt omzetverlies mee als criterium (in de WTV was dit nog werkvermindering)
 • Er hoeft niet aangetoond te worden in welke mate de buitengewone omstandigheden hebben bijgedragen tot het omzetverlies.
 • De NOW-regeling is ook van toepassing bij flexibele contracten (oproepcontract, uitzendkrachten, payrollkrachten).
 • Werknemers verbruiken met de NOW-regeling niet hun WW-rechten
 • Werknemers en werkgevers kunnen zelf afspreken of werknemers daadwerkelijk werk moeten verrichten.
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest
 • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Deze regeling staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk, namelijk óf inkomensondersteuning voor levensonderhoud óf een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert zijn de voorwaarden tijdelijk versoepeld. De inkomensondersteuning geldt vooralsnog voor 3 maanden, tot 1 juni 2020, en wordt uitgevoerd door de gemeente waar de ondernemer woont. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.

In het kort:

 • Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk, maximaal 3 maanden inkomensondersteuning of een lening voor bedrijfskapitaal.
 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal € 1.500,– netto per maand.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden.
 • Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,– tegen 2% rente.
 • De maximale looptijd van een lening is 3 jaar en tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost.
 • De lening mag niet gebruikt worden om bestaande leningen te herfinancieren.
 • Is vóór 17 maart 2020 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • Per huishouden kan maximaal 1 keer een uitkering en/of bedrijfskapitaal worden toegekend.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) ; eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,–

Deze tegemoetkoming is bedoeld voor ondernemers, zowel met als zonder personeel, die door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies, schade lijden. De hoofdactiviteit van de onderneming moet overeenkomen met een van de vastgestelde SBI-codes (Standaard Bedrijfsindeling), dat is de code die aangeeft wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft op 28 maart 2020 een uitbreiding bekend gemaakt van deze regeling waardoor ook diverse bedrijven in de non-foodsector, zoals winkeliers, voor deze regeling in aanmerking komen. Op rvo.nl/tegemoetkomingcorona staat welke ondernemers gebruik kunnen maken van de TOGS-regeling.

In het kort:

 • Een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,– per onderneming (en niet per vestiging).
 • Aanvankelijk bedoeld voor ondernemingen in de sectoren die als gevolg van de overheidsmaatregelen rechtstreeks werden geraakt, zoals eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging, reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen, musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen, evenementenlocaties en organisatoren, casino’s
 • Sinds 28 maart jl. uitgebreid voor ondernemers in de non-food die indirect gevolgen ondervinden.
 • De onderneming is opgericht en stond op 15 maart 2020 ingeschreven in het KVK Handelsregister en de hoofdactiviteit van de onderneming stond per die datum geregistreerd onder één van de vereiste SBI-codes
 • De onderneming moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. U kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming.
 • De onderneming mag niet failliet zijn, noch mag er een verzoek tot surseance van betaling zijn ingediend bij de rechtbank.

Naar verwachting zal er door heel veel ondernemers een aanvraag voor de TOGS-regeling worden ingediend, zeker nu deze regeling is opengesteld voor bepaalde ondernemingen in de non-foodsector. Aanvragen kunnen alleen digitaal worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona

De eerstkomende dagen zal het waarschijnlijk erg druk met de digitale aanvragen en de vraag is nog maar of de website dat zal kunnen verwerken. Wanhoop echter niet als uw aanvraag niet direct wil lukken. U heeft namelijk 3 maanden de tijd om de tegemoetkoming aan te vragen, namelijk tot en met vrijdag 26 juni 17:00 uur.

Hebt u naar aanleiding van dit artikel vragen, neem dan gerust contact met ons op. Onze arbeidsrechtspecialisten Michel Simons en Edwin van Gerven helpen u graag verder en zijn gewoon bereikbaar.

Vragen? Neem contact op met:

Edwin van Gerven

Vragen? Neem contact op met:

Michel Simons

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×