Sumrin advocaten is verhuisd naar de Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Zakelijke Facebookpagina? Regel het goed om problemen te voorkomen!

Heeft jouw bedrijf ook een zakelijke Facebookpagina? Zorg dan dat je goed regelt wie het beheer heeft over die pagina zodat daar geen discussie over kan ontstaan. In een recente uitspraak van de Rechtbank Gelderland over dit onderwerp (ECLI:NL:RBGEL:2019:4651), liep het uiteindelijk goed af voor de werkgever, maar het had zomaar ook anders kunnen aflopen.

Wat was er aan de hand?

Het volgende was het geval; een werkneemster had vanuit haar persoonlijke account op Facebook een openbaar toegankelijke Facebookpagina aangemaakt met als naam de naam van de organisatie van haar werkgever. De werkneemster had dat op eigen initiatief gedaan en had daar dus geen expliciete opdracht toe gekregen van haar werkgever, maar de werkgever wist er wél van en vond het een prima initiatief. Te meer ook omdat het een goed lopende Facebookpagina was (met veel likes) en waar de werkgever ook veel profijt van had. Jarenlang ging dat goed en was er geen vuiltje aan de lucht.

Het probleem

Maar toen de werkneemster haar baan had opgezegd begonnen de problemen. De werkneemster weigerde namelijk de Facebookpagina, althans het beheer daarvan, aan haar werkgever over te dragen. De werkneemster stelde zich op het standpunt dat het beheer van de Facebookpagina aan haar toekwam omdat zij de Facebookpagina destijds op eigen initiatief – en dus niet in opdracht van haar werkgever – had aangemaakt. De omstandigheid dat haar werkgever jarenlang profijt had gehad van de goed lopende Facebookpagina die geheel door de werkneemster werd onderhouden en met content werd gevuld, maakte volgens de werkneemster nog niet dat aan haar werkgever dan dus ook het beheer van die Facebookpagina zou toekomen.

Oordeel rechter

De rechter dacht daar echter anders over. Volgens de rechter moest de werkgever wel degelijk als rechthebbende op het beheer van de Facebookpagina worden aangemerkt. Voor de rechter was onder meer van belang dat de Facebookpagina vanaf het moment van aanmaken ervan, de naam droeg van de organisatie van de werkgever en voorts dat nagenoeg alle inhoud van de Facebookpagina gerelateerd was aan de werkzaamheden van de organisatie van de werkgever. Verder was voor de rechter nog van belang dat het bijhouden en beheren van de Facebookpagina expliciet als werkzaamheden van de werkneemster waren aangemerkt en waarvoor de werkneemster ook werd vrijgeroosterd.

De werkneemster werd vervolgens veroordeeld om de rechten van beheerder van de betreffende Facebookpagina te verschaffen aan haar werkgever. Voor de werkgever liep het uiteindelijk dus goed af, maar niet zonder slag of stoot.

Check

Als uitgangspunt geldt dat degene die een Facebookpagina aanmaakt, in beginsel ook degene is die aanspraak kan maken op het beheer van die pagina. Dit kan anders zijn indien degene die de Facebookpagina heeft aangemaakt dat voor of in opdracht van een ander heeft gedaan of wanneer diegene moet worden geacht de Facebookpagina te hebben overgedragen. Maar juist daarover kan discussie ontstaan zoals uit de hierboven beschreven zaak wel is gebleken.

Deze problemen hadden echter voorkomen kunnen worden, namelijk door goed te regelen aan wie het beheer toekomt. Het beste is natuurlijk om dat direct vooraf goed te regelen, maar dat is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan en ook typisch iets waar je waarschijnlijk op dat moment niet bij stil hebt gestaan. Als dat zo is, dan geen paniek aangezien je het ook nog altijd naderhand kunt regelen.

Het advies luidt dan ook om eens na te kijken hoe dit bij uw bedrijf nu eigenlijk is geregeld en daarna zonodig aktie te ondernemen. Mocht u daar hulp bij nodig hebben, neem dan gerust contact op met Edwin van Gerven (e.vangerven@sumrin.nl / 06-57870998) of Michel Simons  (m.simons@sumrin.nl / 06-21480226) van Sumrin advocaten  .

 

Vragen? Neem contact op met:

Edwin van Gerven

Vragen? Neem contact op met:

Michel Simons

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×