Welke wetswijzigingen kunnen we in 2022 zoal verwachten ?

Onbelaste vergoeding voor thuiswerkers

Vanaf 1 januari 2022 mogen werknemers die thuiswerken een onbelaste vergoeding ontvangen van maximaal 2 euro per dag. Ook als werknemers een deel van de dag thuiswerken mag je ze 2 euro belastingvrij geven. Op deze wijze krijgen thuiswerkers een vergoeding voor extra uitgaven, zoals voor kosten voor water en elektriciteit, verwarming, toiletpapier, koffie en thee. Er hoeft dus geen loonheffing tover deze thuiswerkvergoeding te worden betaald.

Betaling in aandelen in plaats van salaris

Vanaf 2022 kunnen werknemers makkelijker in aandelenopties worden betaald in plaats van een regulier salaris. Over de aandelenopties moet wel loonbelasting worden betaald, maar vanaf 1 januari 2022 kan het moment van betaling van de loonbelasting worden gekozen: (1) zodra de optierechten worden omgezet in aandelen, of (2) zodra de aandelen ook echt verhandeld kunnen worden.

Cadeaubonnen minimaal 2 jaar geldig

De minimale geldigheidsduur van cadeaubonnen gaat wettelijk van 1 naar 2 jaar. Op deze wijze krijgen consumenten langer de tijd om hun cadeaubon te gebruiken. De geldigheidsduur van 2 jaar is voor alle cadeaubonnen, het maakt niet uit wie de cadeaubon heeft gekocht. Ook maakt het niet uit of het gaat om (digitale) cadeaukaarten met een bedrag die in een (online) winkel kunnen worden ingewisseld of (digitale) cadeaukaarten die kunnen worden ingewisseld voor een belevenis in natura of een bepaald goed.

Consumentenbescherming verder uitgebreid bij webwinkels

Webwinkels, maar ook online platforms, moeten consumenten meer en betere informatie gaan geven. Een greep uit de nieuwe regels:

 • er komt een verbod om zoekresultaten weer te geven zonder duidelijk te maken dat het betaalde reclame betreft of dat er is betaald om een hogere plaatsing te krijgen;
 • Online handelaren moeten consumentenbeoordelingen voor publicatie controleren op echtheid;
 • Er komt een verbod op het (laten) plaatsen van valse consumentenbeoordelingen;
 • Consumenten krijgen meer rechten als ze gebruik maken van ‘gratis’ digitale diensten waarvoor zij hun persoonlijke gegevens moeten opgeven, zoals sociale media.

De nieuwe regels worden tegelijk in de hele Europese Unie ingevoerd. Daarmee kunnen  consumenten ook makkelijk over de grens online aankopen doen en krijgen ondernemers een gelijker speelveld op de Europese markt. Eerder schreven wij al een artikel over deze nieuwe wetgeving. Dit artikel vind je hier.

Biedlogboek bij koop woningen per 1 juli 2022 verwacht

Makelaars moeten naar verwachting per 1 juli 2022 gaan werken met een automatisch biedlogboek. Het doel is om het koopproces bij woningen transparanter te maken. Kandidaat-kopers en verkopers kunnen met het biedlogboek het biedproces achteraf controleren. In het biedlogboek worden minimaal opgeslagen:

 • de regels van het gekozen biedingsproces;
 • een unieke digitale identiteit;
 • de biedingen;
 • de voorbehouden;
 • het tijdstip van ontvangst.

De verkopend makelaar stelt dit logboek ter beschikking aan de verkoper. De verkoper kan met de informatie in het logboek een keuze maken aan wie hij de woning gunt. Als  kandidaat-kopers, die een bod hebben uitgebracht, over het verloop van het koopproces twijfelen, dan kunnen zij bij de makelaar een geanonimiseerde versie van het logboek opvragen.

De waardering van onroerende zaken wijzigt per 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 zijn gemeenten wettelijk verplicht om de waardering in het kader van de WOZ te baseren op de gebruiksoppervlakte. Het gaat dan om het aantal vierkante meters die in de woning gebruikt kunnen worden om te wonen. Daarbij wordt de stahoogte op minimaal 1,5 meter gesteld.

Wijziging Bouwbesluit

Alle ingangen van nieuwbouwwoningen moeten goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. De drempel mag een maximale hoogte hebben van 2 cm. Dit geldt ook voor de route van de openbare weg naar de woning. Nu hoeft nog maar 1 toegang tot de woning hieraan te voldoen. Deze drempelverlaging maakt het makkelijker voor bijvoorbeeld mensen in een rolstoel of met een rollator om gebouwen en woningen binnen te gaan.

Daarnaast gaat het Bouwbesluit naar verwachting per 1 juli 2022 ook rookmelders voor bestaande woningen verplicht stellen. Er zal op iedere verdieping straks een rookmelder verplicht zijn.

Inwerkingtreding Omgevingswet per 1 juli 2022 verwacht

De Omgevingswet moet het makkelijker maker om een ruimtelijk project in 1 keer aan alle regels te toetsen. 26 bestaande wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water komen straks samen in 1 Omgevingswet. Het is de bedoeling dat de Omgevings-wet leidt tot:

 • snellere en goedkopere besluitvorming;
 • betere oplossingen voor maatschappelijke opgaven;
 • betere besluitvorming met meer transparantie voor initiatiefnemers en belanghebbenden;
 • vereenvoudiging van regels door aansluiting bij wat in Europese regels verplicht is gesteld en schrappen van overbodige regels;
 • meer flexibiliteit en een betere aansluiting op de praktijk.

Met invoering van de Omgevingswet verdwijnen geheel of gedeeltelijk de 26 bestaande wetten en wordt het huidige Bouwbesluit 2012 vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) waarin de technische bouwvoorschriften zijn opgenomen.

De Wet kwaliteitsborging voor bouw (Wkb) wordt stapsgewijs per 1 juli 2022 verwacht

 Om de kwaliteit in de bouw te verbeteren komen er nieuwe maatregelen om de positie van de particuliere en zakelijke consument in de bouw te beschermen:

 • Aannemers zijn straks verplicht een onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitscontroleur in te schakelen. Deze private kwaliteitsborger toetst het bouwplan op risico’s en controleert op de bouwplaats of het werk aan alle wettelijke bouwvoorschriften voldoet;
 • Een beperkte omgevingsvergunning is straks voldoende. Er hoeft niet meer te worden gewacht op de goedkeuring van de bouwtechnische kwaliteit van het plan. Niet bij de eerste aanvraag en ook niet bij tussentijdse wijzigingen;
 • De verdeling van de aansprakelijkheid bij verborgen gebreken wordt verbeterd. De positie van de opdrachtgever wordt versterkt;
 • De aannemer moet als bouwende partij meer rekening houden met de wensen van de consument en de opdrachtgever. Bijvoorbeeld over de indeling van een gebouw, de keuze van installaties en de afbouw;
 • Er komt een eindnorm waaraan alle bestaande utiliteitsbouw in 2050 zal moeten voldoen. Grote gebouweigenaren binnen het maatschappelijk en commercieel vastgoed worden gestimuleerd om een verduurzamingsstrategie te integreren in hun meerjarenonderhoudsplanning. Ook worden er nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van energiebesparing voor de utiliteitsbouw verwacht.

Voor meer informatie over komende wetswijzigingen kunt u bij Sumrin Advocaten terecht (telefoonnummer 0493 – 894 752  of info@sumrin.nl )

Vragen? Neem contact op met:

Luc Tacx

Vragen? Neem contact op met:

Moniek Peeters

Wat steek je hiervan op?

 • In 2022 zal de consumentenbescherming verder worden uitgebreid
 • Per 1 juli 2022 zal de Wet kwaliteitswaarborging bouw stapsgewijs in werking treden
 • Per 1 januari 2022 mogen werknemers een onbelaste thuiswerkvergoeding ontvangen

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×