Welke wetswijzigingen kunnen we in 2021 verwachten?

U kunt zich nu al voorbereiden op de wetswijzigingen die we kunnen gaan verwachten in 2021. Lees verder voor meer informatie hierover.

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Bent u een kleine werkgever en beëindigt u uw bedrijf door ziekte of pensionering? Dan heeft u, onder voorwaarden, recht op compensatie van de transitievergoeding voor uw werknemers. De compensatie geldt ook wanneer uw bedrijf stopt door uw overlijden.

Homologatie bij faillissementen wordt mogelijk

De Faillissementswet wordt aangepast. Als uw bedrijf in financiële problemen is, kunt u straks een akkoord sluiten met een deel van uw schuldeisers. De rechtbank kan straks overgaan tot homologatie (bevestiging) van dit akkoord. Schuldeisers of aandeelhouders die niet met het akkoord instemmen, kunnen straks toch aan het akkoord worden gebonden.

Ook buiten faillissement wordt een dwangakkoord mogelijk. Ondersteunt de grote meerderheid van de schuldeisers een doorstart? Dan kan een enkele of een minderheid van schuldeisers of aandeelhouders deze doorstart niet tegenhouden. U mag als ondernemer in financiële moeilijkheden een akkoord sluiten met schuldeisers om daarmee problematische schulden te herstructureren. De rechter kan deze overeenkomst goedkeuren (homologatie).

Herziening beslag- en executierecht

Deze regeling herziet het beslag- en executierecht in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het wetsvoorstel voert o.a. een beslagvrij bedrag in bij beslag op een bankrekening en het beslagverbod op roerende zaken, zoals inboedel, wordt gemoderniseerd.

Strengere geluidseisen voor warmtepompen en airco’s

Werkt u met warmtepompen of airco’s? Warmtepompen en airco’s die buiten de woning staan, mogen straks niet meer dan 40dB geluid veroorzaken bij de buren. Dit geldt alleen voor nieuw te plaatsen installaties (nieuwbouw en verbouw).

Zzp’er kan huurverlaging aanvragen

Bent u een zzp’er met teruglopende inkomsten door bijvoorbeeld de coronacrisis? Dan kunt u uw woningcorporatie tot en met 31 december 2021 vragen om de huur van uw woning te verlagen.

Hiervoor moet u aantonen dat u in de 6 maanden voor uw aanvraag zo weinig heeft verdiend dat u onder een bepaalde inkomensgrens valt. Het kan ook dat u van uw verhuurder een voorstel tot huurverlaging krijgt. Dit staat in de nieuwe Wet eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen. Deze wet is een wijziging op de bestaande Woningwet en de Wet Maatregelen Woningmarkt 2014 II.

Nieuwe gebouwen moeten voldoen aan de Bijna Energieneutrale Gebouw (BENG)

Werkt u in de bouw? Alle nieuw te bouwen gebouwen moeten voldoen aan de Bijna Energieneutrale. Gebouw eisen (BENG). Daarmee worden strengere eisen gesteld om zo het energiegebruik te verlagen.

Intermediairs moeten grensoverschrijdende constructies melden

Werkt u als intermediair? Bijvoorbeeld als belastingadviseur of accountant? U moet grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken bij de Belastingdienst melden. Dit is het gevolg van de Europese richtlijn Mandatory Disclosure Rules (MDR)/DAC6.

In bepaalde gevallen moet een ondernemer zelf deze grensoverschrijdende constructies melden. De informatie die u vanaf 1 januari 2021 moet opsturen naar de Belastingdienst gaat terug tot 25 juni 2018. Als u zich niet aan de meldplicht houdt, kunt u een boete krijgen of zelfs strafrechtelijk vervolgd worden.

Franchisesector krijgt wettelijke regels

Bent u franchisenemer of franchisegever? Er komen wettelijke regels voor de franchisesector. De positie van franchisenemers wordt sterker.

De wettelijke regels gaan over vier deelgebieden:

  • de uitwisseling van informatie voordat het franchisecontract afgesloten wordt
  • de tussentijdse verandering van een lopende franchiseovereenkomst
  • het overleg tussen de franchisegever en zijn franchisenemers
  • de beëindiging van de franchisesamenwerking

In de nieuwe wet staat welke belangrijke informatie steeds als minimum moet worden gegeven door de franchisegever voor het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Overdrachtsbelasting stijgt naar 8%

Koopt u een bedrijfspand voor eigen gebruik? Dan betaalt u in 2021 8% overdrachtsbelasting. Voorheen was dat 6%. Belegt u in woningen of andere vastgoedobjecten? U koopt bijvoorbeeld een woning of een bedrijfspand om op te knappen en te verhuren. Dan betaalt u in 2021 8% overdrachtsbelasting. Voorheen was dat 2% voor woningen en voor andere vastgoedobjecten 6%.

 

Vragen? Neem contact op met:

Luc Tacx

Vragen? Neem contact op met:

Michel Simons

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×