Sumrin advocaten is verhuisd naar de Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Welke wetswijzigingen kunnen we in 2020 zoal verwachten?

U kunt zich nu al voorbereiden op de wetswijzigingen die we kunnen gaan verwachten in 2020. Lees verder voor meer informatie hierover.

Wet arbeidsmarkt in balans

Deze wet maakt het aantrekkelijker om werknemers in vaste dienst te nemen. Tegelijkertijd krijgen flexwerkers meer zekerheid in werk en inkomen. De wet verkleint het verschil tussen vast en flexibel personeel. De WAB vervangt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en heeft gevolgen voor tijdelijke contracten en ketenregeling, ontslag, transitievergoeding, oproepkrachten, payrolling en ww-premies.

Invoering UBO-register (Ultimate Beneficial Owner)

Voortkomend uit Europese regelgeving wordt het UBO-register ingevoerd. Uit dat register moet dan blijken wie de belanghebbende van een organisatie is. Dit zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Denk aan personen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een BV. Of personen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vof of maatschap. Het UBO-register is bedoeld om het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering te voorkomen. Het UBO-register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Zo kunnen personen hun financieel-economische criminaliteit niet meer verhullen achter juridische entiteiten. Daarnaast kunnen personen en organisaties door de openbaarheid van het register beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken doen.

Voordeligere weersverzekering voor boeren

Een brede weersverzekering wordt voordeliger. Over de premie van de verzekering hoeft geen 21% belasting meer te worden betaald. Het kabinet hoopt dat door deze kosten-verlaging meer boeren gaan meedoen. Als er meer boeren meedoen, wordt ook de premie van de verzekering lager. Met een brede weersverzekering kunnen de boeren zich verzekeren tegen schade aan gewassen door extreem weer. Denk aan droogte, hagel, regenval, storm, sneeuw, vorst, ijzel, brand en bliksem.

Jong boerenfonds

Om startende jonge boeren of tuinders te ondersteunen bij het opzetten van een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf komt er een extra financieringsmogelijkheid beschikbaar. Via de Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten is het voor jonge boeren daarmee makkelijker om een lening te krijgen. Het kabinet investeert over meerdere jaren 75 miljoen in de regeling. Deelname gaat in vanaf 1 januari 2020.

Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie

Een groep gedupeerden kan vanaf 1 januari 2020 straks makkelijker massaschade verhalen. Via de rechter kunnen representatieve belangenorganisaties, namens een collectief, een schadevergoeding in geld eisen. Komt een schikking niet tot stand? Dan stelt de rechter zelf de collectieve schadeafwikkeling vast.

Handhaving rookverbod

Vanaf 1 april 2020 handhaaft de NVWA het verbod op rookruimtes in de horeca. Eind september 2019 heeft de Hoge Raad rookruimtes in de horeca per direct verboden. Horecaondernemers hebben tot 1 april 2020 de tijd om de nodige aanpassingen te maken en afspraken te maken met gemeenten over eventuele overlast van rokers op straat.

Dwangakkoorden buiten faillissement

De Faillissementswet per 1 juli 2020 wordt aangepast. Als een bedrijf in financiële problemen verkeert, kan er ook buiten faillissement een akkoord met schuldeisers worden gesloten. De rechtbank kan overgaan tot homologatie (bevestiging) van dit akkoord. Schuldeisers of aandeelhouders die niet met het akkoord instemmen, kunnen dan toch aan het akkoord worden gebonden.

  • Ook buiten faillissement wordt een dwangakkoord mogelijk. Ondersteunt de grote meerderheid van de schuldeisers een doorstart? Dan kan een enkele of een minderheid van schuldeisers of aandeelhouders deze doorstart niet tegenhouden.
  • Een ondernemer in financiële moeilijkheden mag een akkoord sluiten met schuldeisers om daarmee problematische schulden te herstructureren. De rechter kan deze overeenkomst goedkeuren;

 Milieu-zones voor diesel-personenauto’s

Vanaf 1 januari 2020 kunnen gemeenten met een milieuzone een gele of een groene milieuzone voor dieselvoertuigen invoeren. De hoeveelheid vervuilende stoffen die een dieselvoertuig uitstoot, bepaalt of het voertuig een milieuzone in mag rijden of niet. Bij de nieuwe regeling is de uitstoot uitgedrukt in emissieklassen. Hoe hoger het cijfer, hoe schoner het voertuig. Op de nieuwe borden staat de emissieklasse aangegeven. Het cijfer geeft aan of een voertuig de milieuzone in mag rijden. Zo staat er bij een gele milieuzone altijd de tekst ‘toegestaan voor 3 en hoger’. Bij een groene milieuzone hoort de standaardtekst ‘toegestaan voor 4 en hoger’.

Tot slot

Sumrin advocaten wenst u fijne dagen en een goed 2020 toe.

Vragen? Neem contact op met:

Luc Tacx

Vragen? Neem contact op met:

Michel Simons

Vragen? Neem contact op met:

Moniek Peeters

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×