Met ingang van 1 juni 2024 is Sumrin advocaten gevestigd aan Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Welke wetswijzigingen kunnen we in 2019 zoal verwachten?

U kunt zich nu al voorbereiden op de wetswijzigingen die we kunnen gaan verwachten in 2019. Lees verder voor meer informatie hierover.

Bedrijfspand

Verbruikt uw bedrijf of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan valt uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. U bent verplicht om energie te besparen. Vanaf 2019 krijgt u ook een informatieplicht. U moet uiterlijk 1 juli 2019 melden welke maatregelen u neemt om energie te besparen. Het doel is om de energiebesparing te versnellen. Melden kan vanaf januari 2019 via het eLoket op RVO.nl.

U kunt zich nu al voorbereiden op de informatieplicht met het stappenplan Informatieplicht energiebesparing.

Bedrijfsongeval en affectieschade

Overlijdt er iemand door een gebeurtenis waarvoor u als ondernemer aansprakelijk bent, bijvoorbeeld bij een bedrijfsongeval? Of loopt het slachtoffer ernstig en blijvend letsel op? Dan hebben de naasten straks recht op een vergoeding. Als naasten gelden:
• de partner van het slachtoffer
• de kinderen
• de stiefkinderen
• de ouders

De vergoeding wordt, afhankelijk van de situatie, tussen € 12.500 en € 20.000, te betalen door de aansprakelijke partij.

BTW tarief

Het kabinet wil het lage btw-tarief verhogen van 6% naar 9%. Deze verhoging van het lage btw-tarief moet gaan gelden vanaf 1 januari 2019. Het nieuwe tarief heeft gevolgen voor:
• uw administratie
• prijzen van goederen en diensten
• facturatie en btw-aangifte bij de jaarovergang

Daarom is het belangrijk dat u zich nu al voorbereidt op deze wijziging.
Tot 2019 is de verkoop van cadeaubonnen en vouchers nog vrijgesteld van btw. Vanaf 1 januari 2019 is het soort voucher of cadeaubon bepalend voor het moment waarop btw afgedragen moet worden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen:
Cadeaubonnen en vouchers voor enkelvoudig gebruik
Dit zijn bijvoorbeeld toegangskaarten en vervoersbewijzen. Het is duidelijk waar de levering of dienst plaatsvindt, wie het levert en wat het btw-tarief is. U draagt de btw af bij de verkoop van de cadeaubon of voucher.
Cadeaubonnen en vouchers voor meervoudig gebruik
Dit zijn bonnen die op verschillende plekken ingeleverd kunnen worden. Het is bij verkoop nog niet duidelijk welke goederen of diensten afgenomen worden, wie ze levert en welk btw-tarief van toepassing is. U draagt de btw af bij het verzilveren van de cadeaubon of voucher.

Internationale handelsgeschillen

Denkt u te maken te kunnen krijgen met internationale handelsgeschillen met Engelstalige partijen? Nederlandse bedrijven krijgen de mogelijkheid om bij een Nederlandse rechtbank, Netherlands Commercial Court (NCC), in het Engels te procederen. Dit betekent dat bewerkelijke vertalingen niet meer nodig zijn.

Pensioen

Werkt u naast uw onderneming ook nog in loondienst? Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen binnenkort kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren. Kleine en versnipperde pensioentjes kunnen zo worden samengevoegd tot één beter pensioen. Het gaat om pensioenbedragen van minder dan € 474,11 bruto per jaar.

Pluimvee

Het wordt verboden om snavels van kippen en kalkoenen af te knippen. Straks mag u niet meer bij (vlees)hanen een deel van de achterste teen verwijderen.

Verlof

Werknemers krijgen vanaf 2019 1 week doorbetaald verlof als hun vrouw of vriendin net is bevallen. Dit verlof is nu nog 2 dagen. Uw werknemer kan het verlof meteen opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling. Vanaf 2020 mogen ze ook binnen het eerste halfjaar na de geboorte 5 weken onbetaald opnemen met recht op een UWV-uitkering van 70% van hun loon.
Het recht op extra geboorteverlof gaat in op 1 januari 2019. Het recht op aanvullend verlof op 1 juli 2020.
Werknemers die een kind adopteren of een pleegkind in huis nemen, hebben recht op adoptie- of pleegzorgverlof. Vanaf 2019 kunnen werknemers 2 weken langer met pleegzorg- en adoptieverlof. Het verlof gaat dan van 4 naar 6 weken. Dit verlof geldt voor beide ouders. Tijdens het pleegzorg- of adoptieverlof heeft een werknemer recht op een uitkering ter hoogte van het (maximum) dagloon.

Winkel openingstijden

Heeft u een winkel? Dan bent u straks niet meer gehouden aan eenzijdig opgelegde openingstijden waar u zelf niet vooraf expliciet mee instemt. Maar gaat u contractueel akkoord met een bepaalde openstelling, bijvoorbeeld op een koopavond, dan moet u zich daaraan houden.

Tot slot

Sumrin advocaten wenst u fijne dagen en een goed 2019 toe.

Vragen? Neem contact op met:

Moniek Peeters

Vragen? Neem contact op met:

Luc Tacx

Vragen? Neem contact op met:

Michel Simons

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×