Voorwaarden NOW-regeling vandaag bekend gemaakt

Vanochtend is de inhoud bekendgemaakt van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW). In dit artikel lees je de belangrijkste voorwaarden.

De belangrijkste voorwaarden luiden als volgt:

 • Vanaf 6 april 2020 kunnen de subsidie-aanvragen bij het UWV digitaal worden aangevraagd.
 • Voor het bepalen van de hoogte van de subsidie wordt gebruik gemaakt van de formule: A x B x 3 x 1,3 x 0,9.
 • A staat voor het percentage van de door de werkgever verwachte omzetdaling (minimaal 20%).
 • B staat voor de totale loonsom die in januari 2020 is uitbetaald (loon mag niet meer bedragen dan € 9.538,- per werknemer).
 • Voor het berekenen van de omzetdaling kan worden gekozen om de meetperiode te laten aanvangen per 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. Voorwaarde is dat het om een aaneengesloten periode van drie maanden moet gaan.
 • De keuze voor de meetperiode moet bij de aanvraag worden gemaakt en kan daarna – bij de definitieve afrekening – niet meer worden aangepast.
 • Ongeacht de gemaakte keuze voor wat betreft de meetperiode, zal de subsidie altijd betrekking hebben op de loonkosten over de periode maart tot en met mei 2020.
 • De relatie tussen omzetdaling en hoogte van de subsidie is als volgt:
  – bij terugval van 100% van de omzet, bedraagt de subsidie 90% van de loonsom;
  – als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de subsidie 45% van de loonsom;
  – indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de subsidie 22,5% van de loonsom
 • Gedurende de looptijd van de NOW-regeling mogen geen ontslagaanvragen bij het UWV worden ingediend. Gebeurt dat wel dan wordt de loonsomberekening gecorrigeerd met de loonsom van de werknemer waarvoor ontslag is aangevraagd, te vermeerderen met een boete van 50%. Deze correctie wordt toegepast bij alle ontslagaanvragen die in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 zijn ingediend en die niet binnen de daarvoor gestelde termijn zijn ingetrokken.

Voor meer informatie over de NOW-noodmaatregel klik op het volgend pdf-bestand. Uiteraard kan je ook vrijblijvend contact met Edwin van Gerven (e.vangerven@sumrin.nl) of Michel Simons (m.simons@sumrin.nl) opnemen.

Vragen? Neem contact op met:

Edwin van Gerven

Vragen? Neem contact op met:

Michel Simons

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×