Sumrin advocaten is verhuisd naar de Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Voorontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Someren ter inzage! Termijn 7 december 2017!

Het voorontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Someren van de gemeente Someren ligt sinds 27 oktober 2017 ter inzage. Gedurende 6 weken, dus tot en met 7 december 2017, kan je reageren op dit plan.

Welk bedrijventerrein?

Het nieuwe bestemmingsplan betreft het bedrijventerrein aan de noordoostzijde van Someren. Het bedrijventerrein wordt aan de noordzijde begrensd door de kruising Witvrouwenbergweg en de N266, aan de oostzijde door de Kanaaldijk-Noord, aan de zuidkant door de Muldersweg en de kruising Dorser/Lage Akkerweg en in het westen door de Witvrouwenbergweg. Onderstaande afbeelding maakt de begrenzing van het plangebied inzichtelijk.

Wat regelt het bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan is een plan van de gemeente waarin de gemeente per perceel vastlegt waarvoor het perceel gebruikt mag worden en welke bouwregels van toepassing zijn. Het doel van het nieuwe bestemmingsplan is actualisering van de huidige oude bestemmingsplannen en de daaraan gekoppelde beheersverordening.

Let op!

Onderdeel van het nieuwe bestemmingsplan is een zogenaamde Staat van bedrijfsactiviteiten. Daarin staat vermeld welke soort bedrijven op het bedrijventerrein zijn toegestaan. In het nieuwe bestemmingsplan worden milieucategorieën opgenomen, de maximaal toegestane categorie is afhankelijk van de afstand tot burgerwoningen. In het nieuwe bestemmingsplan gaat als uitgangspunt gelden dat detailhandel niet is toegestaan op het bedrijventerrein, met uitzondering van bestaande perifere detailhandelsvestigingen. Hiervoor zijn in het plan specifieke regels opgenomen. Ook is het toevoegen van nieuwe bedrijfswoningen uitgesloten.

Moet ik iets doen?

Ben jij gevestigd op dit bedrijventerrein? Kijk dan goed na welke bestemming en welke mogelijkheden voor jouw perceel in het nieuwe bestemmingsplan staan opgenomen en of dit klopt met de huidige situatie. Het zou kunnen zijn dat voor jouw perceel niet de juiste of gewenste bestemming is opgenomen. Als dat zo is zal je actie moeten ondernemen!

Het voorontwerp-bestemmingsplan is het eerste concept waarbij je nog de mogelijkheid hebt om je plannen kenbaar te maken aan de gemeente en in gesprek te gaan.

Denk aan de termijn! Je kan tot en met 7 december 2017 reageren op dit plan.

Op basis van de ingediende bezwaren zal de gemeente uiteindelijk een ontwerp bestemmingsplan ter inzage leggen. Tegen dat ontwerp bestemmingsplan kunnen dan zienswijzen worden ingediend. Vervolgens zal de gemeenteraad overgaan tot vaststelling van het bestemmingsplan. Mocht je het dan nog niet eens zijn met het bestemmingsplan dan kan je, mits je zienswijzen hebt ingediend, in beroep gaan tegen het definitieve bestemmingsplan. Als je geen zienswijzen hebt ingediend, kan je niet in beroep gaan.

Wil je weten of dit bestemmingsplan gevolgen voor jou heeft, neem dan gerust contact op met Moniek Peeters van Sumrin advocaten (m.peeters@sumrin.nl of 06-57870999).

 

Vragen? Neem contact op met:

Moniek Peeters

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×