Sumrin advocaten is verhuisd naar de Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Vergoeding voor naasten van letselschadeslachtoffers

Sinds 1 januari 2019 bestaat de Wet vergoeding affectieschade. Naasten van een slachtoffer dat is overleden of ernstig en blijvend letsel heeft opgelopen ten gevolge van een verkeersongeval, bedrijfsongeval, medische fout of geweldsmisdrijf kunnen een schadevergoeding krijgen voor het leed dat hierdoor wordt ervaren. Deze vorm van schade heet affectieschade.

Tot voor kort kon een naaste of nabestaande van een letselschadeslachtoffer alleen een vergoeding voor immaterieel leed (pijn, verdriet) vorderen wanneer er sprake was van ‘shockschade’. Het betreft dan schade ten gevolge van het feit dat hij of zij een ongeval heeft waargenomen, of direct geconfronteerd wordt met de ernstige gevolgen hiervan. Sinds 1 januari 2019 is hier verandering in gekomen. Sinds deze datum kan ook (reeds) een vergoeding worden gevorderd op grond van affectieschade. Nederland sluit hiermee aan bij veel Europese landen die al langer een wettelijke regeling voor affectieschade kennen.

Wat is affectieschade?

Affectieschade is de schade die bestaat uit het leed of verdriet dat iemand heeft wanneer een dierbare overlijdt of ernstig en blijvend letsel oploopt als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is. Zo’n ingrijpende gebeurtenis kan (ook) het leven van een nabestaande of naaste aardig overhoop halen. Een vergoeding voor emotionele schade als gevolg hiervan neemt het verdriet uiteraard niet weg, maar biedt nabestaanden en naasten wel een erkenning hiervan en een genoegdoening die kan helpen bij de verwerking.

Wie komt er voor vergoeding van affectieschade in aanmerking?

Vergoeding voor affectieschade wordt alleen in bepaalde gevallen toegekend. Zo komen alleen nabestaanden van overleden slachtoffers en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend lichamelijk of psychisch letsel in aanmerking voor deze vergoeding. Deze vorm van smartengeld geldt hierbij alleen voor de echtgenoot/partner van het slachtoffer, zijn/haar kinderen en ouders en zij die een vergelijkbare relatie hebben/hadden met het slachtoffer. Affectieschade wordt verder alleen vergoed bij gebeurtenissen waarvoor een ander (deels) aansprakelijk is, aldus bij een medische fout, een bedrijfsongeval, een geweldsmisdrijf of een (niet eenzijdig) verkeersongeval. Voorts kan enkel voor gebeurtenissen die na 1 januari 2019 hebben plaatsgevonden een vergoeding worden gevorderd. De vergoeding moet worden geclaimd bij de aansprakelijke partij of zijn/haar verzekeraar.

Hoogte van de vergoeding

De bedragen die toegekend kunnen worden bij affectieschade variëren van € 12.500,- tot € 20.000,-. Op grond van de Wet zijn er een viertal categorieën, met elk verschillende hoogtes voor schadevergoeding:

  1. Ernstig en blijvend letsel, variërend van € 12.500 tot € 15.000.
  2. Overlijden, variërend van € 15.000 tot € 17.500.
  3. Ernstig en blijvend letsel door een misdrijf, variërend van € 15.000 tot € 17.500.
  4. Overlijden door een misdrijf, variërend van € 17.500 tot € 20.000.

De exacte hoogte van de affectieschade hangt af van de relatie tot het slachtoffer, de gebeurtenis (ongeval, medische fout of misdrijf) en het gevolg van de gebeurtenis (ernstig en blijvend letsel of overlijden van het slachtoffer).

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor vergoeding van affectieschade? Of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met Michel Simons van Sumrin Advocaten, op telefoonnummer 06-214 802 26 of via e-mailadres: m.simons@sumrin.nl

Vragen? Neem contact op met:

Michel Simons

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×