Sumrin advocaten is verhuisd naar de Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Te late melding bij rechtsbijstandverzekeraar fataal?

Rechtsbijstandverzekeraars hebben in hun voorwaarden opgenomen dat zodra er een juridisch geschil ontstaat dit zo spoedig mogelijk door een rechtsbijstandverzekerde gemeld dient te worden. Doe je dat als verzekerde niet, dan bepalen de polisvoorwaarden dat dan de belangen van de verzekeraar zijn geschonden en daarmee het recht op rechtsbijstand is verspeeld. Vaak probeert een verzekerde eerst zelf het geschil op te lossen. Als dat dan niet lukt en daarmee een procedure onvermijdelijk is geworden, dan wordt een melding van het geschil bij de rechtsbijstandverzekeraar vrijwel altijd afgewezen met een beroep op “te late melding”. Maar is dat in alle gevallen wel terecht?

Vrije advocaatkeuze

Ons hoogste rechtscollege de Hoge Raad heeft in een aantal uitspraken al uiteengezet dat een rechtsbijstandverzekerde in geval van een gerechtelijke of een administratieve procedure recht heeft op een vrije advocaatkeuze. Kan het beroep op een vrije advocaatkeuze ook opgaan als een verzekeraar een beroep op “te late melding” doet? Onlangs heeft Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) zich daarover gebogen.

Een verzekerde had eerst zelf bezwaar aangetekend tegen een bestuursbesluit dat echter ongegrond werd verklaard. Daartegen kon binnen 6 weken beroep worden aangetekend. De melding bij de rechtsbijstandverzekeraar door de verzekerde werd niet direct gedaan nadat het bezwaar ongegrond was verklaard. De verzekerde schakelde namelijk direct een advocaat in die het beroep verzorgde. Pas
daarna werd de melding door de verzekerde bij de rechtsbijstandverzekeraar gedaan die wegens “te late melding” werd afgedaan met als gevolg dat de kosten niet werden vergoed. De verzekerde was het hiermee niet eens en schakelde het Kifid in.

Oordeel Kifid

De verzekerde voerde aan dat er snel en adequaat door een gespecialiseerde advocaat gehandeld moest worden, terwijl het hem bekend was dat de rechtsbijstandverzekeraar daartoe niet in staat is. De rechtsbijstandverzekeraar nam het standpunt in dat haar belangen waren geschaad nu de verzekerde zelf de advocaat had uitgekozen en zij niet in de gelegenheid was geweest om tariefafspraken te maken.

Het Kifid oordeelde dat er weliswaar sprake is van een “te late melding” maar dat dit niet een volledig verval van het recht op rechtsbijstand of het recht op vergoeding van advocaatkosten kan rechtvaardigen. De rechtsbijstandverzekeraar heeft weliswaar een nadeel ondervonden doordat zij niet in de gelegenheid is geweest om gunstiger prijsafspraken te maken met de gekozen advocaat, maar dat nadeel dient dus niet volledig voor rekening van de verzekerde te komen. Uiteindelijk verkreeg de verzekerde nog bijna zo’n 70% van de gemaakte advocaatkosten alsnog vergoed.

Kortom, niet elke te late melding van een rechtsbijstandverzekeraar gaat op en laat u daartoe goed voorlichten. Voor meer informatie kunt u terecht bij Luc Tacx (l.tacx@sumrin.nl).

Vragen? Neem contact op met:

Luc Tacx

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×