Sumrin advocaten is verhuisd naar de Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Natuurgevecht met je verzekeraar?

Vorige week zijn Someren, Asten, Deurne en delen van Helmond geteisterd door extreme weersomstandigheden. De natuur heeft laten zien hoe sterk zij is en wat voor schade zij kan aanrichten. Dakpannen, daken, glastuinbouwkassen, gewassen, bedrijfsgebouwen, zonnepanelen, serres, auto’s en ruiten zijn niet gespaard gebleven.

Die vrijdagochtend is iedereen direct begonnen met het proberen te herstellen van de schade. Zowel bij de bouwbedrijven als bij de verzekeraars stond de telefoon roodgloeiend. De schade moet immers hersteld worden maar uiteraard ook gemeld worden bij de verzekeraar. Je bent namelijk verzekerd om risico’s te dekken die je zelf niet kunt of wilt dragen. Wie zich verzekert, sluit een overeenkomst met een verzekeraar. Centraal staan de polis, de dekkingsvoorwaarden, de premie en het onzekere voorval waardoor jij schade zou kunnen lijden.

Terwijl jij in de veronderstelling bent dat de schade gedekt is en dat je goed verzekerd bent, merken wij nu al dat verzekeraars daar soms een andere mening over hebben. Hopelijk heb jij geen discussie met je verzekeraar en wordt alles snel afgewikkeld. Mocht je toch een discussie krijgen met je verzekeraar dan gaat de discussie doorgaans over de uitleg van polisvoorwaarden, de hoogte van een schade-uitkering, maar ook kunnen zich gevallen voordoen waarbij dekking of uitkering wordt geweigerd. Waar moet je op letten?

Laat de verzekeraar op papier zetten wat hun standpunt ten aanzien van de dekking is. Laat je tussenpersoon of de specialisten van Sumrin advocaten uitzoeken of het standpunt van de verzekeraar klopt. Let op, er geldt vaak een termijn waarbinnen je moet laten weten dat je het niet eens bent met het dekkingsstandpunt. Kijk in de polisvoorwaarden na wat deze termijn is.

Als de verzekeraar het dekkingsstandpunt niet wil wijzigen zijn er verschillende mogelijkheden om dit aan te vechten. Raadpleeg de polisvoorwaarden omdat daarin vaak de diverse procedures staan omschreven. Veel verzekeraars kennen een (interne) geschillenregeling. Verder kunnen consumenten het geschil voorleggen aan het Kifid (het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). Dit moet je doen binnen drie maanden na de definitieve afwijzing van de klacht. Daarnaast heb je nog altijd de mogelijkheid om de zaak voor te leggen aan de burgerlijke rechter.

Mocht je rechtsbijstand zijn verzekerd, dan heb je zowel bij het opstarten van een procedure bij het Kifid als bij de burgerlijke rechter het recht om je eigen advocaat te kiezen. De kosten van de advocaat worden dan vergoed door de verzekeraar.

Zit je in een gevecht met je verzekeraar schroom niet om ons te bellen. Wij kijken graag vrijblijvend met je mee naar de mogelijkheden. Luc Tacx gespecialiseerd in verzekeringsrecht helpt jou graag.

Tot slot wensen wij alle gedupeerden veel sterkte!

Vragen? Neem contact op met:

Luc Tacx

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×