Sumrin advocaten is verhuisd naar de Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Woekerpolisaffaire: Europees Hof geeft geen duidelijkheid!

De Rechtbank Rotterdam heeft in een procedure tegen Nationale Nederlanden het Europees Hof gevraagd of Nationale Nederlanden op grond van een Europese Richtlijn verplicht was om meer gegevens over kosten en premies te verstrekken dan uit Nederlandse bepalingen voortvloeit. Recent deed het Europees Hof uitspraak daarin. De zo lang verwachte uitkomst biedt echter geen duidelijkheid.

Het Europees Hof besliste dat de Europese Richtlijn minimumvoorschriften bevat die tot doel hebben de consument zo duidelijk en nauwkeurig mogelijke informatie te verschaffen over de wezenlijke kenmerken van het aangeboden product. Dit zodat de consument een keuze kan maken voor het product dat het beste bij zijn behoefte past. Het Europees Hof geeft wel aan dat de nationale wet verdergaande aanvullende informatie voor een verzekeraar met zich mee kan brengen. Dit op basis van een op een verzekeraar rustende algemene zorgplicht. Daaraan wordt in verband met de rechtszekerheid wel de voorwaarden gesteld dat het voor een verzekeraar in voldoende mate voorspelbaar dient te zijn welke aanvullende informatie vooraf verschaft dient te worden en welke aanvullende informatie een consument mag verwachten.

De uitspraak van het Europees Hof zal nu door de Rechtbank Rotterdam worden meegenomen in de beoordeling of Nationale Nederlanden haar zorgplicht heeft geschonden bij het verkopen van een “woekerpolis”. De Rechtbank mag in elk geval de zgn. open normen van de Nederlandse wet hanteren om te beoordelen of de zorgplicht met zich meebracht dat Nationale Nederlanden gehouden was aanvullende informatie over de kosten en premies te verstrekken. Dit mits voldaan wordt aan de door het Europese Hof genoemde voorwaarden. Te verwachten valt dat uiteindelijk de zaak terecht zal komen bij het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad.

Voor verdere vragen over dit onderwerp kunt u bij Luc Tacx van Sumrin advocaten terecht (l.tacx@sumrin.nl).

Vragen? Neem contact op met:

Luc Tacx

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×