Met ingang van 1 juni 2024 is Sumrin advocaten gevestigd aan Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Wetsvoorstel transitievergoeding bij ontslag ‘gekraakt’ door Raad van State

Op 24 maart 2017 is het wetsvoorstel transitievergoeding bij ontslag ingediend bij de Tweede Kamer. Dit voorstel beoogt een oplossing te bieden aan werkgevers die, sinds de invoering van de WWZ, verplicht een transitievergoeding moeten betalen bij ontslag van een langdurige zieke werknemer.

Transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Één van de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is dat een werkgever verplicht is om een transitievergoeding te betalen voor een werknemer die na twee jaar arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen. Onder het oude recht was dat niet het geval en hoefde een werkgever niets te betalen. Veel werkgevers hebben daarom kritiek op deze regeling.

Om aan die kritiek tegemoet te komen is het wetsvoorstel transitievergoeding bij ontslag opgesteld. Dat wetsvoorstel, dat terugwerkt tot het moment van de invoering van de WWZ (1 juli 2015), houdt in dat de kosten van de transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte niet langer voor rekening van de individuele werkgever zou komen.

Het wetsvoorstel is op 24 maart 2017 ingediend bij de Tweede Kamer en daardoor is nu ook het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State openbaar geworden en dat advies is behoorlijk kritisch.

In het advies wordt de vraag opgeworpen waarom niet simpelweg is gekozen voor de oplossing om terug te keren naar de situatie van vóór de WWZ waarin bij dit soort situaties geen recht bestond op een vergoeding. Verder was het advies kritisch over de in het wetsvoorstel opgenomen regeling dat de kosten van de transitievergoeding over alle werkgevers verdeeld zouden gaan worden. Voor een individuele werkgever betekent dat dan wellicht een kostenvermindering maar voor alle andere werkgevers is het in feite dan nog steeds een kostenverhoging.

Het advies vervolgt zijn kritiek op het wetsvoorstel met de constatering dat er geen aandacht is besteed aan mogelijke alternatieven, zoals bijvoorbeeld door het recht op doorbetaling van loon tijdens ziekte aan te passen. Tenslotte wordt in het advies opgemerkt dat de kosten om de regeling door het UWV te laten uitvoeren naar verwachting relatief hoog zullen zijn en veel van het UWV zal vergen.

Afgaande op dit advies, zal de kans klein zijn dat het wetsvoorstel, althans zoals het nu luidt, ongeschonden de eindstreep gaat halen. Voorlopig zal er dus nog geen oplossing komen voor werkgevers die met dit soort zaken worden geconfronteerd en dat is geen goede zaak!

Heef je hier vragen over? Of heb je vragen over het arbeidsrecht? Neem dan gerust contact op met Edwin van Gerven (e.vangerven@sumrin.nl) van Sumrin advocaten.

Vragen? Neem contact op met:

Edwin van Gerven

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×