Met ingang van 1 juni 2024 is Sumrin advocaten gevestigd aan Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Vrije advocaatkeuze: ook voor UWV-procedure?

Elders op onze website kunt u informatie vinden over het recht op vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandverzekering. Kort gezegd komt het er op neer dat, wanneer u in een procedure wordt betrokken en u over een rechtsbijstandverzekering beschikt, u het recht hebt om zelf uw rechtshulpverlener te kiezen.

U hoeft dan dus geen genoegen te nemen met de behandelaar die u van uw verzekeringsmaatschappij krijgt toegewezen.

Hoewel dit recht in de rechtspraak inmiddels is bevestigd, komt het in de praktijk toch nog regelmatig voor dat een rechtsbijstandverzekeraar zich hier niet bij neer wenst te leggen. In de zaak die heeft geleid tot de hierna te bespreken uitspraak, was er door een werkgever een ontslagvergunningsaanvraag ingediend (op bedrijfseconomische gronden) bij het UWV. De werknemer was voor rechtsbijstand verzekerd en verzocht de verzekeringsmaatschappij om kostendekking voor rechtsbijstand in de ontslagprocedure door een externe advocaat. Dat verzoek werd niet gehonoreerd. Volgens de verzekeringsmaatschappij bestond er namelijk geen recht op vrije advocaatkeuze omdat de ontslagprocedure bij het UWV niet kon worden aangemerkt als een gerechtelijke of administratieve procedure zoals bedoeld in de van toepassing zijnde regelgeving.

De werknemer heeft vervolgens een kort geding procedure opgestart tegen de rechtsbijstandverzekeraar met als inzet dat de rechtsbijstandverzekeraar zou worden veroordeeld tot het overdragen van de zaak aan de door de werknemer gekozen advocaat en tot het betalen (van een voorschot) op de advocaatkosten.

De vraag die in dit kort geding moest worden beantwoord luidde of de ontslagprocedure bij het UWV, valt onder het begrip gerechtelijke of administratieve procedure, waarvoor vrije advocaatkeuze geldt. De kort geding rechter achtte zich echter niet in staat om die vraag te beantwoorden en heeft de vraag als het ware doorgeschoven naar Hoge Raad die zich nu hierover zal moeten gaan uitlaten.

Als gevolg van deze uitspraak zal er de komende tijd onduidelijkheid blijven bestaan over de vraag of er recht bestaat op vrije advocaatkeuze ingeval van een ontslagprocedure bij het UWV.

Wij zullen de ontwikkelingen in deze zaak op de voet blijven volgen en zodra er nieuws te melden is, zullen wij daar verslag van doen. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin van Gerven (e.vangerven@sumrin.nl).

Vragen? Neem contact op met:

Edwin van Gerven

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×