Met ingang van 1 juni 2024 is Sumrin advocaten gevestigd aan Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Vliegen boven de Peel

Vliegbasis de Peel wordt veel operationeel, zo is het plan.

Bewoners van de Peel kunnen op minder dan een uur afstand in Weeze en in Eindhoven op het vliegtuig stappen. Op korte afstand over de grens zijn er ook nog andere vlieghavens waar vandaan gevlogen kan worden. Dit gemak heeft ook een keerzijde. Vliegtuigen stoten veel CO2 uit en zorgen voor luchtvervuiling en lawaai. Nu heeft defensie -in de vakantieperiode- aangekondigd plannen te hebben om weer te gaan vliegen vanaf vliegbasis de Peel. Die basis heet tegenwoordig de Luitenant-generaal Bestkazerne. Dat betekent wel heel veel vliegbewegingen boven de Peel.

Vliegbasis de Peel weer veel operationeel?

De vliegbases Soesterberg, Twente en Valkenburg zijn afgestoten en Defensie zit krap in haar ruimte voor vliegactiviteiten en er is weer geld. Gekeken wordt door Defensie dus nu naar de vliegbasis de Peel omdat daar ‘geluidsruimte’ onbenut is zo staat in de uitnodiging voor de publieksavonden die op 24 juni door Defensie werden gepubliceerd. De huidige onbenutte ‘geluidsruimte’ maakt het mogelijk dat er twaalf vliegtuigen zo’n drie keer per jaar in perioden van zes weken vanaf De Peel opereren en gestationeerd zijn. Het plan is om de vlieghaven te gaan gebruiken voor luchtverkeer door jachtvliegtuigen, overig militair vliegverkeer en burgermedegebruik.

Vergis je niet in de geluidsoverlast.

Nu is het zo dat de basis in de Peel al geruime tijd niet meer wordt gebruikt voor militaire luchtvaart en dat deze dus geen overlast veroorzaakt op dit moment. Maar dat kan dus veranderen als de plannen doorgaan. Ouderen zullen zich nog goed kunnen herinneren welke overlast zij ervaarden toen de geluidsruimte van vliegbasis De Peel nog volop werd benut.

Zienswijzen tegen de vliegbasis de Peel?

Dankzij de alerte inzet van het Dorpsoverleg Milheeze is er donderdagavond 15 augustus vanaf 20.00 uur in Milheeze nog een speciale informatiebijeenkomst over het plan van Defensie om weer vanaf vliegbasis de Peel te vliegen. Wie het niet met de plannen eens is, kan tot 21 augustus 2019 bezwaar maken bij het Ministerie van Defensie, Directie Integraal Beleid MPC 58B t.a.v. Zienswijze de Peel, Postbus 20701, 2500 ES Den Haag. Dit kan ook per e-mail bij het ministerie van Defensie op: HDB.Secretariele.Ondersteuning@mindef.nl.

Vervolg procedure?

De ingediende zienswijzen worden, samen met reacties van de betrokken provincies, gemeenten en adviseurs, gebruikt om de definitieve notitie Reikwijdte en Detailniveau te maken. Op basis daarvan wordt een Milieueffectrapportage voor militaire luchthaven De Peel opgesteld. Als het Milieueffectrapport klaar is wordt dat rapport, samen met het ontwerp-luchthavenbesluit ter inzage gelegd en daarop kunnen dan weer door iedereen zienswijzen worden ingediend.

Vervolgens wordt het luchthavenbesluit vastgesteld. Tegen zo’n besluit staat geen bezwaar of beroep open. Er zijn nog wel andere besluiten die relevant zijn en waartegen wel rechtsbescherming open staat maar het Luchthavenbesluit om De Peel naar de toekomst toe te blijven gebruiken als luchthaven kan niet door de bestuursrechter worden getoetst.

Samen sta je sterk.

Op Facebook is door inwoners van Milheeze een speciale pagina gestart met de veelzeggende titel: Stop uitbreiding vliegbasis De Peel. De vliegbasis ligt hemelsbreed een kilometer van de wijk in Milheeze. Overlast van geluid, stikstof en fijnstof en een verstoorde nachtrust waardoor ziektes op de loer liggen worden opgevoerd als bezwaren. De bewoners vrezen daarnaast dat de huizen door de trillingen worden beschadigd en in waarde zullen dalen. En misschien wel onverkoopbaar worden. Andere actiegroepen zijn ons niet bekend maar het is duidelijk dat je met elkaar meer voor elkaar krijgt dan alleen. Hoe dan ook is een eerste stap om voor 21 augustus 2019 bezwaar te maken.

Wat steek je hiervan op?

  • Vliegbasis de Peel wordt weer operationeel
  • Zienswijzen indienen is mogelijk
  • Beroep instellen tegen een Luchtvaartbesluit kan niet

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×