Met ingang van 1 juni 2024 is Sumrin advocaten gevestigd aan Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Verwijdering LinkedIn connecties na uitdiensttreding?

In een zaak bij de Rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2018:1103) kwam de vraag aan de orde of een werknemer na ontslag gehouden is de LinkedIn connecties te verwijderen, welke hij via zijn werkgever heeft opgedaan.

In casu geen verwijdering vereist

De rechtbank heeft in deze zaak geoordeeld dat van de werknemer in kwestie geen verwijdering van deze LinkedIn connecties behoefde te worden verwacht. Dit ondanks het feit dat er sprake was van een relatiebeding in de arbeidsovereenkomst met de werknemer.

De redenen hiervan waren dat de werknemer LinkedIn nodig had voor de uitvoering van de werkzaamheden bij zijn voormalige werkgever, deze werkgever de werknemer zelf had verzocht zijn LinkedIn account hiervoor te gebruiken.
Tevens had deze werkgever verzuimd om (vooraf) specifieke afspraken te maken over de connecties die de werknemer zou verkrijgen gedurende zijn dienstverband.

Tip! Maak afspraken! 
Om een werknemer te kunnen verplichten bepaalde LinkedIn connecties na uitdiensttreding te verwijderen en gedurende enige tijd verwijderd te houden, is het – zo blijkt uit deze uitspraak – derhalve verstandig hierover vooraf duidelijke afspraken met de werknemer te maken.

Dat wil overigens niet zeggen dat er geen sprake kan zijn van overtreding van een relatiebeding indien dit niet gebeurd is. Indien een relatiebeding een werknemer bijvoorbeeld specifiek verbiedt relaties van zijn voormalige werkgever te benaderen, en de werknemer legt vervolgens – al dan niet via LinkedIn – actief contact, zal een relatiebeding uiteraard evengoed zijn werking kunnen hebben.

Wil je hier meer over weten of wil je meer informatie over het arbeidsrecht, neem dan gerust contact op met Michel Simons van Sumrin advocaten (m.simons@sumrin.nl).

Vragen? Neem contact op met:

Michel Simons

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×