Met ingang van 1 juni 2024 is Sumrin advocaten gevestigd aan Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Verlies van arbeidsvermogen

Een veel voorkomende schadecomponent in letselschadezaken is verlies van arbeidsvermogen. Als u als gevolg van een medische fout, arbeidsongeval of verkeersongeval – waarvoor een ander verantwoordelijk is – te maken krijgt met minder inkomsten, dan kunt u deze schade vergoed krijgen. Wat is verlies van arbeidsvermogen en hoe wordt de hieruit voortvloeiende schade vastgesteld?

Wat is verlies van arbeidsvermogen?

Verlies van arbeidsvermogen is de schade die iemand lijdt doordat hij/zij als gevolg van letsel minder, of soms helemaal niet meer, kan werken. Door verlies van arbeidsvermogen worden toekomstige inkomsten uit arbeid misgelopen.

Bij de beantwoording van de vraag of een slachtoffer schade heeft geleden door het verlies van toekomstige inkomsten uit arbeid, wordt er een vergelijking gemaakt van de feitelijke inkomenssituatie na het ongeval met de hypothetische inkomenssituatie bij het wegdenken van het ongeval. Er wordt dus gekeken naar wat het slachtoffer na het ongeval aan inkomsten heeft en wat het slachtoffer aan inkomsten zou hebben genoten indien het ongeval niet zou hebben plaatsgevonden.

Hoe wordt de schade als gevolg van verlies van arbeidsvermogen begroot?

Bij het begroten van de schade als gevolg van verlies van arbeidsvermogen wordt rekening gehouden met een redelijke verwachting van toekomstige ontwikkelingen. Aan het slachtoffer mogen op basis van de geldende rechtspraak hierbij voor wat betreft het te leveren bewijs van het bestaan en de omvang van de schade geen strenge eisen worden gesteld.

Door het ongeval is hem/haar namelijk de mogelijkheid ontnomen om zekerheid te verschaffen over hetgeen zou zijn gebeurd in de hypothetische situatie dat het ongeval niet zou hebben plaatsgevonden. In beginsel mag daarom ook worden uitgegaan van een gunstig scenario voor het slachtoffer voor wat betreft carrière- en inkomensontwikkeling, maar er moet wel sprake zijn van een voldoende realiteitsgehalte. Komen slachtoffer en (de verzekeraar van) de schadeveroorzaker hier onderling niet uit, dan is het aan de rechter om de goede en kwade kansen ten aan zien van het verdere verloop van de loopbaan van het slachtoffer te schatten.

Heeft u te maken gekregen met letselschade of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust en vrijblijvend contact op met Michel Simons van Sumrin Advocaten, via telefoonnummer: 06 214 802 26 of e-mailadres: m.simons@sumrin.nl

Vragen? Neem contact op met:

Michel Simons

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×