Sumrin advocaten is verhuisd naar de Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Risico-opslag op je hypotheekrente terecht?

Bij de bepaling van de schuld-marktwaardeverhouding hoeft een bank volgens het Kifid geen rekening te houden met de waarde van de elders aangehouden levensverzekeringen die aan de hypothecaire geldlening gekoppeld zijn. Een consument klaagde bij het Kifid over het standpunt van de ING Bank dat er geen ruimte was voor het laten vervallen van de risico-opslag in de overeengekomen hypotheekrente.

De hypotheekrente kan een risico-opslag bevatten die afhangt van de risicoklasse ook wel aangeduid met tariefklasse. De risicoklasse van een hypotheek wordt bepaald aan de hand van de schuld-marktwaardeverhouding, te weten de verhouding van de hypotheekschuld ten opzichte van de marktwaarde van de woning.

Als er ruim voldoende overwaarde aanwezig is dan kan een bank besluiten om de risico-opslag te laten vervallen. Dient nu met de waarde van levensverzekeringen, die verpand zijn aan de bank, rekening te worden gehouden bij de schuld-marktwaardeverhouding? In dit geval was de ING niet bereid om dat te doen.

De Geschillencommissie oordeelt dat dit niet in strijd is met de wet noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De Geschillencommissie overweegt daarbij dat ING geen rekening hoeft te houden met de gegarandeerde eindwaarde noch de opgebouwde waarde van de levensverzekeringen.

In eerdere uitspraken oordeelde de Geschillencommissie al dat banken geen invloed hebben – en ook geen zicht hebben – op de waardeontwikkeling van elders aangehouden verzekeringen (2016 nr. 267, 2017 nr. 110 en 2017 nr. 614). Ook kan de waarde van een elders aangehouden verzekering tijdens de looptijd van de hypothecaire lening niet worden verrekend met het uitstaande bedrag van de lening. Voor een onaanvaardbaarheidsoordeel is onvoldoende dat een ander beleid ook en wellicht beter verdedigbaar zou zijn.

Zeer opmerkelijk is wel dat de ING in deze zaak nog aanvoerde dat zij nog steeds risico loopt, namelijk dat de levensverzekeraar (AEGON) op de einddatum niet aan haar betalingsverplichting kan voldoen. De Geschillencommissie neemt dat over.

Als deze lijn wordt doorgetrokken dan brengt dat met zich mee dat een elders opgebouwde waarde verpand aan de hypotheekverstrekker nagenoeg altijd buiten beschouwing blijft bij de bepaling van een risico-opslag in de hypotheekrente.  De schuld-marktwaardeverhouding wordt in dat geval uitsluitend en alleen bepaald aan de hoogte van de hypotheekschuld en de marktwaarde van de woning.

Lees hier de uitspraak. Voor meer informatie kunt u terecht bij Luc Tacxl.tacx@sumrin.nl, tel. 06-578 709 88.

Sumrin advocaten | Someren, Asten, Deurne, Helmond e.o.

Vragen? Neem contact op met:

Luc Tacx

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×