Sumrin advocaten is verhuisd naar de Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Recreatieparken niet alleen vertier!

Mag je permanent wonen op een recreatiepark? Hoe zit het met de huisvesting van arbeidsmigranten? Hoe zit het met erfpacht en een recreatiewoning? Wat mag een recreatiepark aan tarieven en servicekosten doorberekenen aan hun bewoners? Allemaal vraagstukken die niet zorgen voor vertier. Nieuwsgierig naar het antwoord op deze vragen? Lees dit artikel.

Permanente bewoning recreatiewoningen

Recreatiewoningen worden vaak permanent bewoond. Het bestemmingsplan verbiedt dit vaak, tenzij de gemeente hiervoor een regeling heeft getroffen in het bestemmingsplan dan wel een omgevingsvergunning heeft verleend.

Een gemeente kan een persoonsgebonden overgangsrecht in het bestemmingsplan opnemen. Dit houdt in dat de bewoner de recreatiewoning permanent mag bewonen. Dit is echter wel persoonsgebonden: indien de bewoner het gebruik beëindigt, verdwijnt hiermee het recht om de recreatiewoning permanent te bewonen.

Naast een persoonsgebonden overgangsrecht kan de gemeente ook een zaaksgebonden overgangsrecht opnemen in het bestemmingsplan. Dit recht is niet gebonden aan de persoon, maar aan de woning zelf. Let op! In het bestemmingsplan staat vaak dat als de bewoning van de woning langer dan een jaar is gestopt, je het recht op permanente bewoning verliest.

Indien er geen vergunning is verleend voor permanente bewoning en het bestemmingsplan hier ook niets over regelt, dan is er sprake van een illegale situatie. Hiertegen kan de gemeente handhavend optreden. Dit kan de gemeente uit zichzelf doen, ook kan een derde verzoeken om handhaving. Wil je meer weten over de beginselplicht tot handhaving, klik dan hier.

Illegale bouwwerken

In het verleden zijn er regelmatig recreatiewoningen of bijgebouwen gebouwd zonder te beschikken over een omgevingsvergunning voor bouwen. Dit zijn illegale bouwwerken. Mocht er toch voldaan worden aan de bouwregels van het bestemmingsplan, dan is het raadzaam alsnog een vergunning aan te vragen. Hiermee kan de illegale situatie worden opgeheven.

Arbeidsmigranten

De huisvestiging van arbeidsmigranten vindt overal plaats, regelmatig worden hier recreatieparken voor ingezet. Arbeidsmigranten zijn migranten die voor korte of langere tijd naar een ander land verhuizen om daar te werken. Doorgaans staat in het bestemmingsplan dat recreatiewoningen ook niet bewoond mogen worden door arbeidsmigranten. Een gemeente heeft soms beleid op welke wijze zij toch de huisvesting van arbeidsmigranten wil toe staan. Als aan het beleid van de gemeente wordt voldaan zou middels een omgevingsvergunning de huisvestiging van arbeidsmigranten kunnen worden toegestaan. Ook hierbij ben je dus afhankelijk van het beleid en de medewerking van de gemeente!

Erfpacht bij recreatiewoningen

Bij recreatiewoningen wordt er veel gebruik gemaakt van erfpachtconstructies. Erfpacht is een zakelijk recht waarbij de eigenaar van de grond (de erfverpachter) deze uitgeeft aan een gebruiker van de grond (de erfpachter) die op die grond in economische eigendom een recreatiewoning heeft. Een erfpacht kan voor bepaalde tijd maar ook voor onbepaalde tijd worden afgesproken. Als de erfpacht eindigt dan heeft de erfpachter het recht om de recreatiewoning mee te nemen of in plaats daarvan recht op een vergoeding van de erfverpachter.

Maar als de erfpachter geen handelingen verricht om de recreatiewoning te ontruimen en ook de erfverpachter geen actie onderneemt, dan blijft het erfpacht doorlopen. Tenzij de erfverpachter (de eigenaar van de grond) uiterlijk binnen zes maanden na dat tijdstip laat blijken dat de erfpacht geëindigd is. Partijen kunnen hier in een contract van afwijken.

Erfpachters die na 1 januari 1992 een erfpachtcontract gesloten hebben, worden wettelijk beschermd. Indien de erfpacht beëindigd wordt, mag de voormalige bewoner de op het perceel aangebrachte zaken meenemen. Het meenemen van bijvoorbeeld een bungalow is niet zo snel gedaan, de grondeigenaar kan daarom ook een vergoeding betalen van de waarde van de nog aanwezige gebouwen, werken en beplantingen.

Gas, water en elektriciteit

In de Code levering elektriciteit en aardgas en netbeheer recreatiebedrijven 1.0 die in het najaar van 2012 gepubliceerd is, staat dat bewoners van recreatiewoningen zelf mogen bepalen welke leverancier van elektriciteit en/of aardgas ze willen. De recreatieondernemers die de elektriciteit en/of aardgas (door)leveren aan de bewoners, zijn gebonden aan deze bepalingen.

Er heerst verdeeldheid over de hoogte van de prijzen van gas en water op recreatieparken. Veel bewoners zijn van mening dat de prijzen van de servicekosten te hoog zijn. Uit een uitspraak van de Geschillencommissie Recreatie blijkt dat de ondernemer de vrijheid heeft om zelf te bepalen welk tarief hij toepast. Dit komt omdat het tarief is samengesteld uit verschillende soorten componenten, zoals algemene investeringskosten ten behoeve van de energievoorziening, administratie, energieheffing en transportkosten. Er zijn hogere kosten verbonden aan gas- en waterleveranciers bij recreatieparken, dan bij ‘gewone’ woonwijken.

Financiering

Aan het kopen van een recreatiewoning hangt vaak een interessant prijskaartje. Maar niet alle kredietverstrekkers willen recreatiewoningen financieren. Als daarbij de recreatiewoning ook nog een erfpachtconstructie voor bepaalde tijd heeft, is het nog moeilijker om een hypotheek te krijgen. Dit komt vanwege bancaire richtlijnen, er zijn criteria opgesteld waaraan kan worden getoetst of het erfpachtcontract voldoende bescherming biedt aan erfpachters en banken.

Tot slot

Zoals je kunt lezen spelen er vaak diverse problemen op recreatieparken. Mocht jij ook een probleem hebben of met vragen zitten? Neem dan gerust contact op met Moniek Peeters en Luc Tacx van Sumrin advocaten (m.peeters@sumrin.nl / l.tacx@sumrin.nl).

Vragen? Neem contact op met:

Moniek Peeters

Vragen? Neem contact op met:

Luc Tacx

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×