Algemene voorwaarden

Sumrin advocaten stelt regelmatig algemene voorwaarden op of controleert deze voor haar cliënten. Deze cliënten zijn actief in verschillende branches. Het belang van algemene voorwaarden Het belang van algemene voorwaarden…

Lees meer

Bestemmingsplannen

Luc Tacx

De Wet ruimtelijke ordening legt de gemeenteraad dwingend op om voor het gehele grondgebied van de gemeente één of meer bestemmingsplannen vast te stellen. Om de 10 jaar moet een…

Lees meer

Agrarisch recht

Sumrin advocaten is gevestigd in het hart van agrarisch ondernemersland. Zij kennen de agrarische sector en weten alles over het buitengebied. Agrarische bedrijven dienen aan zoveel milieueisen te voldoen dat…

Lees meer

Wonen

In de centra van gemeenten wordt vooral gewoond. Daar geldt dan ook vaak de bestemming wonen. Waar gewerkt wordt (bedrijfsbestemming of agrarisch gebied) wordt ook gewoond. Dat kan in burgerwoningen,…

Lees meer

Omgevingsvergunningen

Voor veel activiteiten zijn vergunningen nodig van de overheid. Denk daarbij aan omgevingsvergunningen voor bouwen, gebruiken (planologisch strijdig gebruik), milieu, aanleggen. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is in beginsel…

Lees meer

Handhaving

Wat is handhaving Onder handhaving wordt verstaan het opleggen van een last onder dwangsom, een last onder bestuursdwang of een bestuurlijke boete. Handhaven kan alleen als er een wettelijke regel…

Lees meer

Schade veroorzaakt door de overheid

Overheid kan verplicht zijn tot betalen Als je schade veroorzaakt bij een ander, dan moet die schade (al dan niet door een verzekering) worden vergoed. Ook de overheid kan verplicht…

Lees meer

Wanprestatie

Wanprestatie Van wanprestatie is sprake als een verbintenis niet (goed) wordt nagekomen door de daarvoor verantwoordelijke partij. Deze partij –de schuldenaar– is in een dergelijk geval in beginsel verplicht de…

Lees meer

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×