Sumrin advocaten is verhuisd naar de Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Rechtsbijstandverzekeringen getest! Conclusie: grote verschillen!

Veel mensen en bedrijven hebben tegenwoordig een rechtsbijstandverzekering. Net zoals bij andere verzekeringen het geval, zijn er veel verzekeringsmaatschappijen die een rechtsbijstandverzekering aanbieden en dus is de keuze groot. Ook qua dekking zijn er veel mogelijkheden. Om dan de juiste keuze te maken is niet altijd even gemakkelijk maar het loont écht de moeite om een goede vergelijking te (laten) maken.

Onlangs heeft de Consumentenbond (weer) een testonderzoek gedaan naar rechtsbijstandverzekeringen. Het artikel is gepubliceerd in de Consumentengids van oktober 2016. Een belangrijk punt dat uit deze test naar voren is gekomen betreft de dekking die verleend wordt voor het vergoeden van externe kosten. Externe kosten zijn kosten die gemaakt worden door externe dienstverleners zoals bijvoorbeeld een deurwaarder, een medisch deskundige of een advocaat. Ook de kosten van een procedure, zoals griffierecht, vallen onder externe kosten.

Eigen advocaat kiezen

Als u een beroep doet op uw rechtsbijstandverzekering, geldt als uitgangspunt dat de zaak in behandeling wordt genomen door een jurist die in dienst is van de rechtsbijstandverzekeraar. In sommige gevallen kan dat ook een advocaat zijn die in loondienst werkzaam is. In zo’n situatie zal het niet vlug gebeuren dat er externe kosten moeten worden gemaakt en voor zover er een procedure gevoerd zou moeten worden, blijven die kosten dan vaak beperkt tot griffierecht en een eventuele proceskostenveroordeling. Maar wanneer u er voor zou kiezen om de zaak niet door een interne jurist van de rechtsbijstandverzekeraar te laten behandelen, en u dus zélf een advocaat wilt kiezen die uw zaak gaat behandelen, dan is het een heel ander verhaal.

Als verzekerde hebt u in sommige situaties het recht om, op kosten van uw rechtsbijstandverzekeraar, zélf een advocaat te kiezen die uw zaak mag gaan behandelen. Dat recht hebt u wanneer – kort gezegd – sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure. Daar kan echter al vrij snel sprake van zijn, zoals bijvoorbeeld een ontslagprocedure bij het UWV of een bezwaarprocedure bij de gemeente. In dat soort situaties geldt er geen (wettelijke) verplichting om een advocaat in te schakelen, maar het kan dus wel. Dat recht hebt u.

In de praktijk komen dergelijke situaties heel vaak voor en wat je dan ziet, is dat bij de diverse verzekeringsmaatschappijen hele grote verschillen bestaan in de dekking die wordt verleend voor het vergoeden van de externe kosten.

 

Verschillen in kostenmaximum

Er zijn maatschappijen die de externe kosten onbeperkt vergoeden, maar er zijn ook maatschappijen die de externe kosten voor een relatief klein bedrag vergoeden. Het opmerkelijke is, dat tot deze laatste categorie, de wat grotere en bekende maatschappijen behoren.

Neem bijvoorbeeld DAS Rechtsbijstand of ASR Verzekeringen. Daar is de vergoeding voor externe kosten beperkt tot een bedrag van € 6.050,- (incl. btw). Bij Interpolis, Centraal Beheer Achmea, Avéro Achmea en FBTO wordt een bedrag van € 8.000,- (incl. btw) vergoed. Ter vergelijking: bij Nationale Nederlanden bedraagt de dekking € 30.000,-, bij Klaverblad Verzekeringen € 100.000,- en bij De Goudse Verzekeringen en ING is de dekking zelfs onbeperkt! (*)

Dit zijn enorme verschillen en het opmerkelijke is, dat je dit niet of nauwelijks terug ziet in de premie die je voor een rechtsbijstandverzekering moet betalen. Die is bij alle maatschappijen nagenoeg gelijk, al hangt dat natuurlijk ook weer af van de gewenste dekking.

Tot slot

Ons advies is dan ook dat het verstandig is om eens kritisch te (laten) kijken naar de voorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering, met name op het punt van de externe kosten. Als uw huidige verzekering op dat punt een beperkte dekking biedt, is het misschien niet onverstandig om de verzekering bij een maatschappij onder te brengen waar een (veel) hogere dekking bestaat voor externe kosten. En voor diegenen die overwegen een rechtsbijstandverzekering af te gaan sluiten, adviseren wij om bij uw keuze met name ook op dit punt te letten.

Voor meer informatie over dit onderwerp kun je contact opnemen met Edwin van Gerven (e.vangerven@sumrin.nl).

(*) bron: Consumentengids, oktober 2016.

Vragen? Neem contact op met:

Edwin van Gerven

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×