Sumrin advocaten is verhuisd naar de Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Ondergrondse restafvalcontainer, waar mogen ze staan?

Op vakantie in het buitenland kun je de luxe van de Nederlandse oplossingen voor vuilnis vaak weer extra waarderen. Het valt blijkbaar niet mee om dat overal in de wereld even goed te organiseren. Onze hoogste bestuursrechter is ook druk met vuilnis deze zomer. Iedere woensdag verschijnen er nieuwe uitspraken over. Afgelopen week betrof het weer de ORAC’s. Een ORAC is een ondergrondse restafvalcontainer. De plek waar die dingen moeten komen is vaak onderwerp van discussie.

Toetsingskader

Niemand zit er op te wachten geconfronteerd te worden met de rotzooi van een ander. Maar ORAC’s moeten dus wel ergens komen te staan en het college van Burgemeester en Wethouders moet die knoop doorhakken. De rol van de rechter is dat die toetst of het college een bepaalde locatie ‘in redelijkheid’ heeft kunnen kiezen. Dat gaat als volgt.

De rechter kijkt of het college de bepaalde plek geschikt heeft kunnen achten óf dat er een andere locatie is die geschikter is zodat het college daarvoor had moeten kiezen. Het college dient bij de voorbereiding van een besluit tot aanwijzing van een plek voor de ORAC ‘de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen te vergaren én dient inzichtelijk te maken waarom het een aangewezen locatie geschikt acht.’

Recente uitspraak

Nu had het college in één van de uitspraken van 25 juli 2018 de locatie van een ORAC gewijzigd (AbRvS 25 juli 2018. ECLI:NL:RVS:2018:2507). De eerst gekozen locatie was volgens het college namelijk toch niet geschikt ‘vanwege de beperkte afstand tot de woningen in deze straat, met als nadelig neveneffect de ligging van slaapkamers aan de wegzijde, waardoor geluidhinder kon optreden en de nachtrust zou kunnen worden verstoord. Ook was de verkeersveiligheid volgens het college in het geding, gelet op de aanwezigheid van inritten en spelende kinderen rond die locatie.’

Het college koos voor een tweede locatie op een afstand van ongeveer 8 m cq. 12 m van twee slaapkamers en dat snapte de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State dan weer niet zo goed. Weliswaar waren die gestelde afstanden niet in strijd met de richtlijnen, maar – zo oordeelde de Afdeling – ‘nu het college wel aanleiding heeft gevonden om af te zien van de eerste locatie vanwege de beperkte afstand tot slaapkamers, ligt het op zijn weg om inzichtelijk te maken waarom het de aangewezen wel geschikt acht.’ Dat had het college niet gedaan.

Verder bleek ook nog dat op korte afstand van de nieuwe locatie een voetbalkooi stond. Nu het college onder meer had afgezien van de aanwijzing van de eerste locatie omdat de verkeersveiligheid, gelet op spelende kinderen, in het geding zou zijn had ze volgens de Afdeling ook beter moeten duiden waarom de tweede locatie uit een oogpunt van verkeersveiligheid dan wél geschikt was. Het college had ook dat niet gedaan. Het besluit ging over de kop.

Kort en goed is het aan het college om een keuze te maken voor een locatie maar ze zal die keuze onderbouwd dienen te kunnen verantwoorden en alle belangen dienen te wegen.

Huisvuilzak?

Tenslotte nog een laatste woord over vuilnis namelijk het plaatsen van een huisvuilzak naast de ondergrondse afvalcontainer omdat deze vol is. De meeste gemeenten hebben een afvalstoffenverordening of een Algemene Plaatselijke verordening waarin het verboden is een vuilniszak ‘anders aan te bieden’ dan via het betreffende inzamelmiddel (bijvoorbeeld een ORAC) of een inzamelvoorziening (zoals de vuilniswagens).

Door de huisvuilzak naast een afvalcontainer te plaatsen wordt de verordening overtreden. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (AbRvS 3 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1189) dient wanneer een ondergrondse afvalcontainer niet bruikbaar is, ongeacht de reden daarvoor, de huisvuilzak in een andere afvalcontainer te worden gedeponeerd dan wel weer mee naar huis te worden genomen.

Conclusie

We mopperen vaak over de regeldichtheid in Nederland maar toch is het wel fijn dat we in Nederland niet over elkaars vuilnis hoeven te struikelen. Wil je meer over dit onderwerp weten, neem dan gerust contact op met Moniek Peeters van Sumrin advocaten (m.peeters@sumrin.nl).

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×