Nieuwe arbeidsrechtelijke wetgeving? Terug naar het verleden

Het huidige kabinet heeft zich onder meer tot doel gesteld om het voor werkgevers weer aantrekkelijk te maken werknemers in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is daarom nog niet zo lang geleden met een voorstel gekomen ter invoering van een nieuwe wet, die hiertoe zal moeten leiden. Deze nieuwe wet, genaamd Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), is op 7 november jl. ter beoordeling naar de Tweede Kamer gestuurd. De beoogde ingangsdatum van de wet is 1 januari 2020. Met de invoering van deze wet keren we echter op belangrijke punten terug naar het (recente) verleden.

Maatregelen WAB

Minister Koolmees is met de WAB voornemens onder meer de volgende maatregelen door te voeren:

– Er wordt een extra ontslaggrond ingevoerd, naar aanleiding waarvan ontslag van een werknemer mogelijk wordt op basis van een optelsom van verschillende omstandigheden;
– Werknemers hebben ook recht op een ontslagvergoeding na een ontslag uit een dienstverband dat korter dan 2 jaar heeft geduurd;
– Een werknemer moet een vast contract worden aangeboden na 3 jaar in plaats van na 2 jaar;
– De proeftijd bij een vast dienstverband wordt verlengd van maximaal 2 maanden naar maximaal 5 maanden;
– De opbouw van de ontslagvergoeding bij lange dienstverbanden wordt verlaagd;
– Werkgevers die hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte worden financieel gecompenseerd als ze hierdoor een ontslagvergoeding moeten betalen;
– De door de werkgever te betalen WW-premie wordt voordeliger bij het aanbieden van een vast contract in plaats van een tijdelijk contract;
– Oproepkrachten moeten tenminste 4 dagen voor een opdracht hiervoor door de werkgever worden opgeroepen en houden recht op loon als de oproep alsnog door de werkgever wordt afgezegd;
– Werknemers die werken op basis van een payroll-overeenkomst krijgen dezelfde rechten als werknemers die in vaste dienst zijn bij een werkgever;

Oude tijden herleven!

Met name de eerste 3 genoemde maatregelen duiden op een (gedeeltelijke) terugkeer naar de situatie zoals wij die kennen van voor 2015, toen de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) door Minister Asscher werd doorgevoerd. Ook toen was het namelijk mogelijk een werknemer voor ontslag in aanmerking te brengen, zonder dat volledig voldaan was aan één specifiek in de wet genoemde ontslaggrond. Ontslag van een werknemer lijkt daarmee dus weer makkelijker te worden. Voor 2015 was het verder ook al zo dat een werknemer reeds vanaf de eerste dag van zijn dienstverband het recht op een ontslagvergoeding genereerde.

En tenslotte ontstond voor 2015 ook pas na 3 jaar dienstverband een contract voor onbepaalde tijd, in plaats van reeds na 2 jaar. En dat allemaal terwijl we net gewend waren aan deze maatregelen uit de WWZ. Oude tijden herleven!

Vragen?

Heb je vragen over de voorgestelde nieuwe wetgeving of wil je graag informatie over een ander arbeidsrechtelijk vraagstuk, neem dan gerust contact op met Michel Simons van Sumrin Advocaten. Hij is bereikbaar via m.simons@sumrin.nl of 06-21480226.

Vragen? Neem contact op met:

Michel Simons

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×