Met ingang van 1 juni 2024 is Sumrin advocaten gevestigd aan Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Makelaar niet aansprakelijk voor onjuist taxatierapport

Een NVM-makelaar had in opdracht van een ondernemer een taxatierapport gemaakt ten behoeve van een te verkrijgen (bedrijfs)herfinanciering. Bij het taxatierapport ging de makelaar uit van een onvolledige mededeling van zijn opdrachtgever zonder deze zelf te toetsen c.q. te onderzoeken. Achteraf bleek het getaxeerde pand daardoor veel minder waard. De Rabobank die de ondernemer financierde sprak daarop de makelaar aan vanwege een geleden schade van meer dan €300.000,–.

Tuchtuitspraak

De Centrale Raad van Toezicht NVM-makelaars oordeelde de klacht van de Rabobank uiteindelijk gegrond. De Centrale Raad nam daarbij als uitgangspunt dat een makelaar niet blind mag varen op informatie van zijn opdrachtgever en dat derden op basis van taxatierapporten vergaande beslissingen moeten kunnen nemen en vaak nemen. Dit brengt mee dat dus hoge eisen aan een taxatierapport mag worden gesteld en dat ook derden in het maatschappelijk verkeer op een taxatierapport moeten kunnen afgaan. Een beding in het taxatierapport dat het rapport aan bestemd is voor de opdrachtgever doet daaraan niets af.

Civiele rechter: geen aansprakelijkheid

De Rabobank is op basis van de tuchtuitspraak de geleden schade gaan claimen. Het Gerechtshof Amsterdam oordeelde echter dat geen sprake is aansprakelijkheid. Alhoewel het Hof het standpunt van de Centrale Raad van Toezicht als uitgangspunt aanvaardt, is de Rabobank geen willekeurige derde. Het Hof overweegt namelijk dat de Rabobank een professionele partij is op het gebied van kredietverlening en als professionele gebruiker van taxatierapporten is aan te merken. De Rabobank kon als professionele gebruiker met geringe inspanningen aan de NVM-makelaar vragen stellen of zelf een taxatierapport laten opstellen.

Op grond van deze uitspraak doen banken er goed aan om zelf opdracht te geven aan een taxateur voor het opstellen van een taxatierapport ten behoeve van een (her)financiering. Voor meer informatie kunt u terecht bij Luc Tacx van Sumrin advocaten (l.tacx@sumrin.nl).

Vragen? Neem contact op met:

Luc Tacx

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×