Met ingang van 1 juni 2024 is Sumrin advocaten gevestigd aan Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Letselschade? Bijstand is noodzakelijk!

In letselschadezaken wordt door de verzekeraar van de aansprakelijke partij vaak rechtstreeks contact opgenomen met het slachtoffer om de schade af te wikkelen. Niet elk slachtoffer laat zich vervolgens bijstaan door een advocaat. Dat dit voor beide partijen erg onverstandig is, blijkt uit een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 30 mei 2017 (ECLI:NL:GHDHA:2017:1409).

Vaststellingsovereenkomst

Het slachtoffer in deze zaak had ernstig lichamelijk en psychisch letsel opgelopen als gevolg van een medische fout. Hij sloot persoonlijk, zonder dat hij werd bijgestaan door een advocaat, een vaststellingsovereenkomst met de aansprakelijke partij waarin hij akkoord ging met een schadevergoeding. De aansprakelijke partij werd wel door een advocaat bijgestaan.

Letselschadeadvocaat

Het slachtoffer kreeg uiteindelijk spijt van zijn beslissing en wilde onder de vaststellingsovereenkomst uit. Dit lukte uiteindelijk, maar hij moest hiervoor wel een gerechtelijke procedure voeren die 19 (!) jaar na het ontstaan van het letsel werd beslecht. Het Gerechtshof overwoog als volgt.

“In een zaak als deze, waarin sprake is van ernstig lichamelijk en psychisch letsel als gevolg van een serieuze medische fout, had … (de aansprakelijke partij) er in redelijkheid niet toe mogen overgaan met … (het slachtoffer) een finale vaststellingsovereenkomst te sluiten, zonder dat hij werd bijgestaan door een ter zake kundig juridisch raadsman. Letselschadeberekening is immers ingewikkelde materie, zeker in een geval als het onderhavige waarin de schade op jonge leeftijd is ontstaan en sprake is van vele parameters, waarbij een kleine verschuiving tot grote consequenties kan leiden.”

Nu de aansprakelijke partij onder deze omstandigheden wel een overeenkomst met het slachtoffer had gesloten en omdat moest worden aangenomen dat het slachtoffer deze vaststellingsovereenkomst niet zou hebben gesloten indien hij wel door een advocaat was bijgestaan, was het Gerechtshof van oordeel dat de aansprakelijke partij misbruik van omstandigheden had gemaakt. De vaststellingsovereenkomst werd daarom door het Gerechtshof vernietigd.

TIP! Laat je ook in letselschadezaken bijstaan door een advocaat. Hoe je letselschade moet berekenen is een ingewikkelde materie, zeker als het gaat om schade die op jonge leeftijd is ontstaan. Daarbij komt dat in de meeste gevallen de kosten van onze rechtsbijstand direct bij de aansprakelijke partij in rekening kan worden gebracht.

Vragen?

Heb je vragen over een letselschadezaak? Neem dan vrijblijvend contact op met Edwin van Gerven van Sumrin advocaten (e.vangerven@sumrin.nl of 0493-894752).

Vragen? Neem contact op met:

Edwin van Gerven

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×