Kwaliteitswaarborgen voor de bouw op komst!

Het kabinet werkt aan een wetswijziging die de bouwkwaliteit dient te waarborgen. Het wetsvoorstel “Kwaliteitsborging voor het bouwen” heeft inmiddels voor internet-consultatie ter inzage gelegen. De verwachting is dat ingrijpende veranderingen in het huidige wetsvoorstel niet zullen worden aangebracht en dat dit voorstel aan de Tweede Kamer voorgelegd zal gaan worden.

Indien het Wetsvoorstel wordt aangenomen zal dat serieuze gevolgen hebben voor betrokken partijen in de bouwsector. Niet alleen voor de aannemer maar ook voor de opdrachtgever.

De strekking van het Wetsvoorstel is dat er een ander stelsel komt die de kwaliteit van het bouwen moet borgen. Zo zal een opdrachtgever bij een bouwaanvraag moeten gaan werken met een partij die gerechtigd is om het proces van het bouwen te controleren (de zgn. kwaliteitsborger). De kwaliteitsborger moet het bouwproces controleren en beoordelen of gebouwd wordt volgens de bouwtechnische voorschriften (bijv. het Bouwbesluit 2012). Bij oplevering dient de kwaliteitsborger een verklaring af te geven aan de opdrachtgever dat de kwaliteitsborging volgens de voorschriften is uitgevoerd.

Een andere wijziging die uit het Wetsvoorstel voortkomt ziet toe op de verbetering van de positie van de consument ten opzichte van de aannemer. Een aannemer die een opdracht voor de bouw van een woning wenst aan te nemen heeft een aanbiedingsplicht strekkende tot een verzekerde garantie voor de afbouw van de woning of herstel van verborgen gebreken. De consument krijgt bovendien een betere bescherming in geval van “verborgen gebreken”. Ook kan de consument veel langer gebruik gaan maken van de wettelijke onderhoudstermijn 5% regeling. De bedoeling is dat de 5% regeling in plaats van 3 maanden, 15 maanden gaat gelden. Een aanzienlijke verlenging dus.

Mocht dit Wetsvoorstel van kracht worden dan is duidelijk dat dit een ingrijpende verandering is. Sumrin advocaten zal u van de ontwikkelingen op de hoogte houden. Voor verdere vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij Luc Tacx (l.tacx@sumrin.nl).

Vragen? Neem contact op met:

Luc Tacx

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×