Sumrin advocaten is verhuisd naar de Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Interbank mocht de overeengekomen variabele rente niet laten afwijken van de marktrente

Gerechtvaardigde verwachting consument dat de rente in de pas zou blijven met de marktrente op doorlopende kredieten voor consumenten. Niet doorslaggevend of consument de beschikking heeft gehad over een prospectus of brochure waarin slechts in het algemeen wordt vermeld dat de rente mee verandert als de rentestand verandert. Klik hier voor de volledige uitspraak.

“De Commissie van Beroep beslecht in deze uitspraak het langlopende geschil met Interbank. Veel consumenten klaagden bij Interbank over de te hoge variabele rente die door Interbank bij de afgesloten doorlopende kredieten werd gehanteerd. De Stichting Geldbelangen van Rob Goedhart staat al geruime tijd vele consumenten bij in het geschil. En ook in het consumenten-programma Kassa werd al diverse keren aandacht aan deze kwestie geschonken. De Geschillen-commissie had eerder diverse, soms tegenstrijdige, uitspraken gedaan.

Doorslaggevend in die uitspraken was of een consument een prospectus of brochure had waarin stond vermeld dat de rente mee verandert als de marktrente wijzigt. De Commissie oordeelt nu in beroep dat dit niet doorslaggevend is. De Commissie overweegt dat de bevoegdheid van Interbank om de kredietvergoeding te wijzigen met zich meebrengt dat een consument redelijkerwjjs mag verwachten dat Interbank bij het verloop van de kredietvergoeding niet op onredelijke wijze zou afwijken van het verloop van de marktrente op doorlopende kredieten. Oftewel de consument mocht verwachten dat Interbank bij toepassing van de variabele de beweging van de marktrente zou volgen. En niet dat er voor Interbank specifieke redenen of factoren zouden zijn dat de marktrente niet zou worden gevolgd.

Nu de marktrente al een groot aantal jaren sterk is verlaagd had Interbank dit ook uit eigen initiatief moeten toepassen. Een prospectus dan wel brochure of niet is in dat kader niet bepalend. Daarmee worden de consumenten die geen prospectus of brochure meer hadden op dezelfde wijze behandeld.

De Commissie gaat in de uitspraak verder nog in op de wijze waarop periodiek met redelijke intervallen de rente dient te worden aangepast. Een dagelijkse aanpassing van de rente acht de Commissie te vergaand. Een aanpassing van de rente per kwartaal acht de Commissie redelijk. Wel pakt de uitspraak van de Commissie voor consumenten nadeliger uit dan in het geval van de uitspraken van de Geschillencommissie.

De Geschillencommissie oordeelde nog dat Interbank de rente overeenkomstig het driemaands Euribortarief moet volgen en daarop de compensatie voor de consumenten dient af te stemmen. Maar daar denkt de Commissie van Beroep anders over. De Commissie oordeelt dat Interbank de gemiddelde rente op doorlopende kredieten voor consumenten dient te hanteren. Vanaf 2010 wordt deze gemiddelde rente door de De Nederlandse Bank (DNB) via statistiek.dnb.nl bijgehouden. Evenwel is het verschil tussen deze twee verschillende renten behoorlijk. Dat kan voor consumenten de helft minder uitpakken dan wanneer het Euribortarief zou worden gehanteerd.”

Voor meer informatie kunt u terecht bij Luc Tacx, Sumrin Advocaten (l.tacx@sumrin.nl) of 06-57870988

Vragen? Neem contact op met:

Luc Tacx

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×