Met ingang van 1 juni 2024 is Sumrin advocaten gevestigd aan Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Garantie: hoe zat het ook al weer?

Ongetwijfeld heb je ook wel eens een product gekocht dat niet werkt of eerder kapot gaat dan je zou verwachten. Een product dat je als consument koopt moet voldoen aan de eigenschappen dat voor een normaal gebruik nodig zijn. Dat wil zeggen als consument heb je recht op een deugdelijk product dat voldoende lang mee gaat waarvoor het bestemd is. Hoe zit het met de garantie en gelden er garantietermijnen?

Garantievormen

Bij aankoop van een product wordt door de verkoper een verkopersgarantie verstrekt. Regelmatig wordt daarbij door de verkoper een aanvullende garantie aangeboden. Het gaat dan om een bijgekochte garantie. Naast de verkopersgarantie wordt in de meeste gevallen ook door de fabrikant van een product een fabrieksgarantie verstrekt.

Een garantie heeft de strekking om aan een consument een minimale bescherming te bieden voor de duur van het normaal gebruik van het product. Het ene product gaat namelijk langer mee dan het andere product. De economische levensduur van een product is per product verschillend.

De inhoud van een garantie is veelal vastgelegd in een garantiebewijs. Een garantiebewijs dient op duidelijke en begrijpelijke wijze te vermelden welke rechten bij een beroep op garantie bestaan. Ook moeten in het garantiebewijs de gegevens worden vermeld van de verkoper of fabrikant, de duur van de garantie en welke landen waarvoor de garantie geldt. Als in het garantiebewijs de gegevens van de fabrikant zijn opgenomen, dan geldt dat de consument ook een rechtstreekse contractuele relatie met de fabrikant heeft en de fabrikant dus ook rechtstreeks op de nakoming van een garantiegeval kan aanspreken.

Bij een terecht beroep op een garantiegeval heb je als consument recht op gratis herstel, of de vervanging van het defecte product of geld terug.

Wettelijke garantie (termijn)?

In Nederland geldt geen wettelijke garantietermijn. Door de wetgever is ervoor gekozen om in de wet op te nemen dat een consument recht heeft op een deugdelijk product waarbij de economische levensduur afhankelijk is van de redelijke verwachtingen die je als consument bij een product normaal mag verwachten. Als er een gebrek zich bij een product binnen 6 maanden na aflevering openbaart is er sprake van een weerlegbaar vermoeden dat het gebrek bij aflevering al bestond. Dat betekent dat de verkoper dan dient te bewijzen dat het gebrek pas later ontstaan is en aan de consument is te verwijten. Dat is in de regel voor de verkoper geen gemakkelijke bewijslast.

Door het Europees parlement is in 1999 wel een Europese Richtlijn Koop en Garantie aangenomen. In die Richtlijn is bepaald dat een verkoper voor een gebrek van een product voor een periode van 2 jaar na aflevering aansprakelijk is te houden (voor tweedehands producten is deze termijn 1 jaar). De termijnen uit de Richtlijn kunnen niet worden bekort. Elk beding in een overeenkomst of in algemene voorwaarden is strijdig met de Richtlijn en binden de consument niet.

Tot slot

Loop je ook tegen een garantiegeval aan en weet je niet hoe te handelen? Neem dan gerust contact op met Luc Tacx van Sumrin advocaten (l.tacx@sumrin.nl of 0493-894752).

Vragen? Neem contact op met:

Luc Tacx

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×