Een ongeluk op de werkvloer? Geen eigen schuld, dikke bult!

Uitglijden op een gladde vloer. Onjuist gebruik van een gevaarlijke machine. Van een ladder vallen. In contact komen met gevaarlijke stoffen. Het zijn slechts een paar voorbeelden van ongevallen die onder werktijd kunnen gebeuren. Een werkgever is in beginsel aansprakelijk voor de hierdoor door de werknemer opgelopen (letsel)schade. Eigen schuld bestaat niet!

Aansprakelijkheid werkgever

In de wet is een zorgplicht opgenomen voor werkgevers voor wat betreft de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer. De werkgever moet op grond hiervan die veiligheidsmaatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat een werknemer tijdens zijn werk schade lijdt. Aan deze maatregelen worden hoge eisen gesteld. Een werkgever moet ernstig rekening houden met fouten die een werknemer kan maken. Een op een machine of gevaarlijke stof vermelde waarschuwing is hiervoor onvoldoende, zeker als eenvoudig meer veiligheidsmaatregelen kunnen worden genomen.

Loopt een werknemer tijdens zijn werkzaamheden letsel op, dan is het aan de werkgever om aan te tonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Lukt dat niet, dan is hij aansprakelijk voor de schade van de werknemer. Eigen schuld van een werknemer bestaat hierbij feitelijk niet.

Alleen indien de werkgever kan aantonen dat er sprake was van opzet of bewust roekeloos handelen bij de werknemer zal hij de dans nog kunnen ontspringen. De praktijk leert dat dit niet snel het geval is.

Hoe zit dit met ZZP’ers en uitzendkrachten?

Een opdrachtgever moet ook voor ingehuurde ZZP’ers en uitzendkrachten voor een veilige werkomgeving zorgen. Deze arbeidskrachten worden met werknemers gelijkgesteld. Een uitzendkracht heeft zelfs de mogelijkheid om zowel de inhurende opdrachtgever als de uitzendwerkgever aansprakelijk te houden voor de geleden (letsel)schade. Beiden zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de uitzendkracht.

Vragen?

Heb je letsel op je werk opgelopen? Laat je dan eens informeren naar de mogelijkheden. Dit kan bij Sumrin advocaten. Neem gerust vrijblijvend contact hierover op met Edwin van Gerven (e.vangerven@sumrin.nl of 0493-894752). In de meeste gevallen kunnen de kosten van rechtsbijstand (volledig) worden verhaald op de wederpartij

Vragen? Neem contact op met:

Edwin van Gerven

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×