Met ingang van 1 juni 2024 is Sumrin advocaten gevestigd aan Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Een foutieve aanmaning van Klaverblad: 30 dagen is geen maand !

Op 6 mei 2019 oordeelde de Commissie van Beroep (Kifid) al dat in geval van een premieachterstand van een verzekering de verzekeraar in de aanmaning niet de termijn van 30 dagen maar van één maand dient te hanteren (nr. 2019-016).

In artikel 7:980 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat bij een premieachterstand een verzekeraar een verzekering niet premievrij kan maken voordat de mededeling aan de verzekeringnemer is gedaan en dat betaling binnen de termijn van ten minste één maand na de mededeling is uitgebleven. Klaverblad ging ook ten onrechte uit van de termijn van 30 dagen. De Geschillencommissie van Kifid trekt de lijn van de uitspraak van 6 mei 2019 door. De strekking van de termijn van één maand is om de consument te beschermen. Omdat één maand niet altijd 30 dagen telt volgt de Geschillencommissie de uitspraak van de Commissie van Beroep dat het veel eenvoudiger is om uit te gaan van één maand. Daarbij wordt ook aangesloten bij de rechtspraak van de Hoge Raad (1 september 2017, ECLI:NL:HR:2017: 2225).

De Geschillencommissie overweegt ook nog dat zelfs indien er meerdere keren is aangemaand en de verzekeringnemer feitelijk langer dan één maand in de gelegenheid is gesteld om de premie-achterstand te voldoen, dat niet met zich meebrengt dat aan de eis van één maand zoals in artikel 7:980 lid 1 Burgerlijk Wetboek is voldaan. Ook in die situatie kan dus de consument beroep doen op de bescherming van artikel 7:980 Burgerlijk Wetboek. Door het niet voldoen aan de eis van één maand kan de verzekering niet premievrij worden gemaakt en loopt de verzekering gewoon door. In deze zaak had dat tot gevolg dat Klaverblad alsnog de volledige waarde van de verzekering moest uitkeren, verminderd met de verschuldigde premie.

De Geschillencommissie overweegt tot slot in deze uitspraak ook nog dat de verjaringstermijn van 5 jaar uit artikel 7:985 Burgerlijk Wetboek voorgaat boven de algemene verjaringstermijnen van het Burgerlijk Wetboek. Daarmee is een verjaring pas aan de orde nadat 5 jaar zijn verstreken na de dag waarop de vordering op de verzekeraar opeisbaar werd (in dit geval was dat het overlijden van de verzekerde partner).

Voor meer informatie kunt u terecht bij Luc Tacx, Sumrin advocaten (l.tacx@sumrin.nl / 06-57870988) | Someren, Asten, Deurne, Helmond e.o.

Vragen? Neem contact op met:

Luc Tacx

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×