De nieuwe Arbowet: wat betekent dit voor jou als werkgever?

Per 1 juli 2017 wordt de Arbowet gewijzigd. De vernieuwde Arbowet heeft als doel de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te vergroten. Zowel werkgevers als werknemers dienen ervoor te zorgen dat er gezond en veilig kan worden gewerkt. De wijzigingen van de Arbowet zijn vooral gericht op een betere preventie, waarbij er voorkomen dient worden dat werknemers door gezondheidsklachten verzuimen en uitvallen.

Wat wijzigt er?

De belangrijkste wijzigingen zijn:
– invoering van het basiscontract;
– open spreekuur voor werknemers;
– second opinion;
– klachtprocedure.

Door de wetswijziging wordt er per 1 juli een basiscontract ingevoerd. In dit contract staan rechten en plichten die gelden voor de werkgever, de werknemer en de arbodienstverleners.

Nieuw is de mogelijkheid van werknemers om de bedrijfsarts te bezoeken via een open spreekuur, waarbij de werknemer klachten met betrekking tot zijn gezondheid kan bespreken. Ook als de werknemer nog geen klachten heeft of nog niet verzuimt, is er toegang tot het open spreekuur. De werknemer heeft in principe dus altijd het recht om de bedrijfsarts te bezoeken en heeft daarvoor niet de toestemming van de werkgever nodig.

Om te bevorderen dat de bedrijfsarts zijn werk goed kan uitvoeren, is de werkgever verplicht de bedrijfsarts in de gelegenheid te stellen om iedere werkplek te kunnen bezoeken. Op die manier kan de bedrijfsarts een goed inzicht krijgen in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk en kan hij dit betrekken in zijn advisering.

Second opinion

Wanneer de werknemer twijfels plaatst bij het advies van de bedrijfsarts, heeft de werknemer de mogelijkheid gebruik te maken van een second opinion. Dit betekent dat een tweede bedrijfsarts een oordeel moet geven over de klachten en oorzaken van de gezondheidsproblemen van de werknemer.

De werkgever dient ervoor te zorgen dat de second opinion door een onafhankelijke bedrijfsarts wordt uitgevoerd en dit moet in het basiscontract worden vastgelegd. Alleen de werknemer heeft de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen en de kosten van een second opinion komen voor rekening van de werkgever. Derhalve is het voor een werkgever belangrijk om dit goed te regelen.

Let op: een second opinion is niet hetzelfde als een deskundigenoordeel dat bij het UWV kan worden aangevraagd. Een deskundigenoordeel kan door zowel werkgever als werknemer worden aangevraagd waarbij het UWV degene is die een oordeel moet geven over een reïntegratie situatie terwijl dit bij een second opinion niet altijd het geval hoeft te zijn. De second opinion is daarom ook geen vervanging van het Deskundigenoordeel en er kan op beide mogelijkheden een beroep worden gedaan.

Klachtprocedure

Vanaf 1 juli 2017 is het voor iedere bedrijfsarts – dus ook wanneer deze niet werkzaam is bij een gecertificeerde arbodienst en bijvoorbeeld werkt als een zelfstandig bedrijfsarts – verplicht een klachtenprocedure te hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen.

Overgangsperiode

Per 1 juli 2017 gaat de nieuwe Arbowet in echter werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om nog lopende contracten aan te passen aan de nieuwe eisen die de nieuwe Arbowet stelt. Nieuwe contracten moeten wél direct per 1 juli 2017 aan de nieuwe eisen voldoen.

Heb je vragen naar aanleiding van deze informatie of wil je meer weten over de nieuwe Arbowet? Neem dan vrijblijvend contact op met Edwin van Gerven van Sumrin advocaten, gespecialiseerd in het arbeidsrecht (e.vangerven@sumrin.nl).

Vragen? Neem contact op met:

Edwin van Gerven

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×