Sumrin advocaten is verhuisd naar de Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Betere bescherming bedrijfsgeheimen (knowhow) op komst

Voor een onderneming is het van groot belang om een goede concurrentie- of unieke marktpositie te hebben. Dit doen bedrijven onder meer door voortdurend te investeren in innovatie. Essentieel daarbij is het beschermen van geheime kennis, knowhow. Bij deze bedrijfsgeheimen moet bijvoorbeeld worden gedacht aan de bescherming van klanten-, markt- of productgegevens, bedrijfsprocessen, formules, recepten of andere geheime kennis.

Nieuwe regelgeving bedrijfsgeheimen

Tot nu toe zijn er nauwelijks specifieke regels voor de bescherming van bedrijfsgeheimen. Dit wordt nu nog over het algemeen opgelost via de onrechtmatige daadactie. Een nieuw EU voorstel Richtlijn Bedrijfsgeheimen (2013/0402) moet ervoor gaan zorgdragen dat bedrijfsgeheimen worden beschermd tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan.

Knowhow wordt als bedrijfsgeheim gekwalificeerd als (1) de informatie vertrouwelijk is, (2) handelswaarde heeft en (3) als er redelijke inspanningen zijn geleverd om vertrouwelijkheid te behouden. Deze kwalificatie sluit aan bij een definitie die al eerder werd ontwikkeld in het kader van een Wereldhandels-verdrag.

Effectieve maatregelen tegen onrechtmatig gebruik

Het nieuwe EU voorstel biedt de mogelijkheid om, zonder dat opzet of grove nalatigheid is vereist, effectieve maatregelen te treffen tegen het onrechtmatig gebruik van bedrijfsgeheimen. Daaronder valt ook te begrijpen het leggen van beslag op goederen die met de bedrijfsgeheimen worden geproduceerd of worden verhandeld of het terugroepen van deze goederen uit de markt en het vernietigen daarvan. Dit naast het recht op schadevergoeding.

Nu is het wachten of het EU voorstel wordt aanvaard en zo ja, wanneer deze zal worden ingevoerd. Voor meer informatie kunt u terecht bij Luc Tacx (l.tacx@sumrin.nl – 0657870988).

Vragen? Neem contact op met:

Luc Tacx

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×