Sumrin advocaten is verhuisd naar de Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Bedrijfsbescherming: hoe en waarom?

Als ondernemer wil je voorkomen dat bijvoorbeeld een concurrent gebruik of misbruik maakt van de door jouw ontwikkelde bedrijfskennis of bedrijfsgeheimen (knowhow). Bij de bescherming van bedrijfsgeheimen zijn belangrijke ontwikkelingen op komst. In dit artikel wordt inzicht gegeven welke soorten intellectuele eigendom er zijn en op welke wijze bedrijfsgeheimen beschermd kunnen worden.

Intellectuele eigendom

Al heel snel werd internationaal het belang onderkend voor bescherming van intellectueel eigendom. Bescherming daarvan draagt bij aan investeringen in innovatieve ontwikkelingen en verhoogt de marktwaarde van je bedrijf. We kennen al diverse (klassieke) vormen van bescherming op het gebied van intellectueel eigendom, namelijk:

Octrooi
Voor de technische uitvinding bestaat het octrooi. Hierbij hoef je niet altijd aan nieuwe ingewikkelde technieken te denken. Een nieuwe inventieve maar simpele techniek is voldoende om als uitvinding te kunnen worden beschermd.

Merk
Een woordmerk is bij elke ondernemer wel bekend. Minder bekend is dat een merk ook een beeld (denk bijvoorbeeld aan een logo) of een vorm kan zijn. Een vormmerk kan daarbij twee- of driedimensionaal zijn.

Model
Als het uiterlijk van een voorwerp een nieuw en eigen karakter heeft, dan kan dit ook als modelrecht worden beschermd. Denk bijvoorbeeld aan het bekende Coca-Cola flesje.

Van essentieel belang bij de bescherming van intellectueel eigendom is de registratie ervan. Het besef van tijdige registratie is de afgelopen jaren gegroeid, maar het komt nog steeds voor dat geen tijdige registratie plaatsvindt. Daardoor loop je als ondernemer het gevaar dat jouw idee onbeschermd is en misbruikt kan worden. Door tijdige registratie verhoog je ook nog eens de marktwaarde van je bedrijf.

Ontwikkeling: bescherming bedrijfsgeheimen

Een nieuwe ontwikkeling is de bescherming van bedrijfsgeheimen. Deze kunnen namelijk niet altijd worden beschermd via een octrooi, merk of model. Bij deze bedrijfsgeheimen (knowhow) valt te denken aan: klanten-, markt- of productgegevens, bedrijfsprocessen, formules, recepten of andere geheime kennis.

Richtlijn Bedrijfsgeheimen

Op dit moment ligt er een voorstel voor een nieuwe Europese richtlijn, Richtlijn Bedrijfsgeheimen. Deze Richtlijn moet er voor gaan zorgen dat bedrijfsgeheimen worden beschermd tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan. Knowhow wordt daarbij als bedrijfsgeheim gekwalificeerd als (1) de informatie vertrouwelijk is, (2) handelswaarde heeft en (3) als er redelijke inspanningen zijn geleverd om vertrouwelijkheid te behouden. Belangrijk is hierbij dat je als ondernemer inspanningen verricht om je bedrijfsgeheimen te beschermen door het afspreken van geheimhoudingsbepalingen. Dat hoeft niet alleen met je werknemers te zijn, maar kan ook met een bedrijf waarmee je samenwerkt, zoals een toeleverancier of een distributeur.

Het voorstel biedt de mogelijkheid om, zonder dat opzet of grove nalatigheid is vereist, effectieve maatregelen te treffen tegen het onrechtmatig gebruik van bedrijfsgeheimen. Daaronder valt ook het leggen van beslag op goederen die met de bedrijfsgeheimen worden geproduceerd of worden verhandeld of het terugroepen van deze goederen uit de markt en het vernietigen daarvan. Dit naast het recht op schadevergoeding. Naar verwachting zal in 2015 de Richtlijn worden vastgesteld.

Conclusie

Het komt regelmatig voor dat geen registratie plaatsvindt, waardoor ideeën onbeschermd zijn en misbruikt kunnen worden. Ook blijkt in de praktijk dat onvoldoende aandacht wordt gegeven aan de bescherming van bedrijfsgeheimen. Regel tijdig je bescherming! Als ondernemer doe je er goed aan om je bedrijf te beschermen. Dit door niet alleen tijdig via de klassieke intellectuele eigendomsvormen jouw bedrijfsnaam, je product of dienst te beschermen, maar ook om in te spelen op de bescherming van knowhow zoals in het huidige EU-voorstel is aangekondigd. Sumrin Advocaten zorgt voor een heldere en gedegen analyse van de mogelijkheden tot bescherming van je bedrijf waarmee je als ondernemer ook de waarde van je bedrijf kunt verhogen.

Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met Luc Tacx (l.tacx@sumrin.nl).

Vragen? Neem contact op met:

Luc Tacx

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×