Met ingang van 1 juni 2024 is Sumrin advocaten gevestigd aan Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Wordt uw perceel door het nieuwe bestemmingsplan buitengebied Deurne beperkt?

Het voorontwerp-bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Deurne ligt sinds 14 oktober 2016 ter inzage. Gedurende 6 weken, dus tot en met 24 november 2016, kan eenieder reageren op dit plan. Het nieuwe bestemmingsplan omvat het gehele buitengebied van de gemeente Deurne met uitzondering van het vestigingsgebied glastuinbouw, het terrein van de kalkzandsteenfabriek aan de Hoogdonk te Liessel, het voormalig mobilisatiecomplex aan den Helmondsingel en het bedrijventerrein ‘Binderen-Zuid’ ten westen van de kern Deurne.

Inhoud bestemmingsplan

Het doel van het nieuwe bestemmingsplan is actualisering van het buitengebied. In dit plan wordt een standpunt ingenomen over een aantal actuele beleidsonderwerpen. Daarbij te denken aan de volgende thema’s:

– Ruimte voor dynamiek (was: VAB-Beleid)
o Het ontwikkelen van beleid op Vrijkomende Agrarische bebouwing
o Stimuleren van sloop van overtollige bebouwing
– Het ontwikkelen van een primair agrarisch gebied
– Stimuleren van de vrijetijdseconomie
o Notitie Vrijetijdseconomie
– Actualisatie van de geurnormen
o Geurgebiedsvisie en geurverordening (vastgesteld in apart traject)
– Mestbewerking
– Wonen
o Plattelandswoning
o Mantelzorg woningen
o Woonvisie (BIO-kavels)

Woont of werkt u in het buitengebied, bekijk dan zorgvuldig welke bestemming en welke mogelijkheden uw perceel heeft. Het zou kunnen zijn dat voor uw perceel niet de juiste of gewenste bestemming is opgenomen.

Vragen die u zich dient te stellen zijn: is de bestemming van mijn perceel aangepast? Word ik in de gebruiksmogelijkheden beperkt? Wat zijn de gevolgen voor de ontwikkelingsmogelijkheden van mijn bedrijf? Kan ik mijn bouwplannen realiseren? Mag ik woonachtig zijn/blijven in het buitengebied?

Procedure

Het voorontwerp-bestemmingsplan is het eerste concept waarbij u nog de mogelijkheid heeft om uw toekomstplannen kenbaar te maken aan de gemeente. Mocht u nog plannen hebben, maak deze dan tijdig kenbaar, uiterlijk 24 november 2016!

Op basis van de ingediende bezwaren zal de gemeente uiteindelijk een ontwerp bestemmingsplan ter inzage leggen. Tegen dit plan kunt u vervolgens zienswijzen indienen. Vervolgens zal de raad van Deurne overgaan tot vaststelling van het bestemmingsplan. Mocht u het dan nog niet eens zijn met het bestemmingsplan dan kunt u, als u ook een zienswijzen heeft ingediend, in beroep gaan tegen het definitieve bestemmingsplan. Als u geen zienswijzen heeft ingediend, kunt u niet in beroep gaan.

Meer informatie?

Nu is dus nog het moment om het bestemmingsplan op onderdelen te laten wijzigen. Wilt u weten of dit nieuwe bestemmingsplan gevolgen voor u heeft, stuur dan een e-mail naar m.peeters@sumrin.nl of neem contact op met Moniek Peeters (0493 – 894752).

De experts van Sumrin advocaten kunnen u helpen en zoeken het kosteloos voor u uit!

Vragen? Neem contact op met:

Moniek Peeters

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×