Wordt uw perceel door het nieuwe bestemmingsplan buitengebied Asten beperkt?

Het voorontwerp-bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Asten ligt sinds 29 januari 2016 ter inzage. Gedurende 6 weken, dus tot en met 10 maart 2016, kan eenieder reageren op dit plan. Het nieuwe bestemmingsplan omvat het gehele buitengebied van de gemeente Asten met uitzondering van golfbaan Gezandebaan, glastuinbouwgebied Kleine Heitrak en Prinsenmeer.

Inhoud bestemmingsplan

Het doel van het nieuwe bestemmingsplan is actualisering van het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied van Asten uit 2009. Daarbij wordt onder andere rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

  • bestaande rechten (qua bouw- en gebruiksmogelijkheden) worden in principe gerespecteerd. Eventuele afwijkingen moeten worden gemotiveerd;
  • het nieuwe bestemmingsplan moet voldoen aan de bepalingen uit de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
  • de provinciale regels uit de Verordening ruimte 2014 dienen in het plan verwerkt te worden. De Verordening ruimte stelt onder andere regels voor veehouderijen op het gebied van duurzaamheid, gezondheid, geur, fijnstof en bijvoorbeeld mestbewerking;
  • afgeronde procedures (onder andere wijzigingsplannen en postzegelplannen) dienen in het plan overgenomen te worden;
  • reparatie van geconstateerde omissies uit het vigerende bestemmingsplan;
  • herbestemming van gestopte agrarische bedrijven;
  • doorvertaling van het gemeentelijk recreatiebeleid;
  • doorvertaling van het gemeentelijk beleid met betrekking tot vrijkomende agrarische bebouwing;
  • doorvertaling van het gemeentelijk beleid over mestbewerking;
  • doorvertaling van het gemeentelijk beleid over plattelandswoningen.

Woont of werkt u in het buitengebied, bekijk dan zorgvuldig welke bestemming en welke mogelijkheden uw perceel heeft. Het zou kunnen zijn dat voor uw perceel niet de juiste of gewenste bestemming is opgenomen.

Vragen die u zich dient te stellen zijn: is de bestemming van mijn perceel aangepast? Word ik in de gebruiksmogelijkheden beperkt? Wat zijn de gevolgen voor de ontwikkelingsmogelijkheden van mijn bedrijf? Kan ik mijn bouwplannen realiseren? Mag ik woonachtig zijn/blijven in het buitengebied?

Procedure

Het voorontwerp-bestemmingsplan is het eerste concept waarbij u nog de mogelijkheid heeft om uw toekomstplannen kenbaar te maken aan de gemeente. Mocht u nog plannen hebben, maak deze dan tijdig kenbaar, uiterlijk 10 maart 2016!

Op basis van de ingediende bezwaren zal de gemeente uiteindelijk een ontwerp bestemmingsplan ter inzage leggen. Tegen dit plan kunt u vervolgens zienswijzen indienen. Vervolgens zal de raad van Asten overgaan tot vaststelling van het bestemmingsplan. Mocht u het dan nog niet eens zijn met het bestemmingsplan dan kunt u, als u ook een zienswijzen heeft ingediend, in beroep gaan tegen het definitieve bestemmingsplan. Als u geen zienswijzen heeft ingediend, kunt u niet in beroep gaan.

Meer informatie?

Nu is dus nog het moment om het bestemmingsplan op onderdelen te laten wijzigen. Wilt u weten of dit nieuwe bestemmingsplan gevolgen voor u heeft, stuur dan een e-mail naar info@sumrin.nl of neem contact met ons op (0493 – 894752).

De experts van Sumrin advocaten kunnen u helpen en zoeken het kosteloos voor u uit!

Vragen? Neem contact op met:

Moniek Peeters

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×