Sumrin advocaten is verhuisd naar de Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Vragen over vergoedingen in de zorg (Wmo)

Krijgt u of uw familielid zorg, ben dan alert op de veranderingen per 1 januari 2015.

De Wet maatschappelijke ondersteuning is ingrijpend gewijzigd. Met de nieuwe regeling zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de maatschappelijke ondersteuning van hun inwoners. De ondersteuning moet erop gericht zijn dat hun inwoners zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven.

De volgende taken zijn onder meer de verantwoordelijkheid van gemeenten geworden:
• het aanbieden van algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen;
• het aanbieden van persoonsgebonden budgetten;
• begeleiding en dagbesteding;
• verzorging en verpleging thuis;
• een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
• opvang in geval van huiselijk geweld.

Elke gemeente heeft een zorgbudget gekregen. In dat kader is elke gemeente verplicht om een beleidsplan en een verordening te laten vaststellen door de gemeenteraad. Hieruit moet blijken hoe zij aan de opgedragen taken een vervolg geven. In de gemeentelijke verordening staan onder andere bepalingen die zien op de kwaliteit van zorg, de wijze waarop de hoogte van een persoonsgebonden budget wordt vastgesteld waarbij geldt dat de hoogte toereikend moet zijn, bepalingen ten aanzien van de organisatie van klachtregelingen en het vormgeven van medezeggenschap bij aanbieders van zorg.

Doordat elke gemeente haar eigen beleidsplan en verordening mag vaststellen, bestaat er de vrees dat er grote verschillen ontstaan tussen gemeenten in de manier waarop de zorgbudgetten verdeeld zullen gaan worden.

Persoonsgebonden budget

Ten aanzien van de persoonsgebonden budgetten zal er door de wetswijziging veel gaan veranderen. De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget verstrekken. Met een persoonsgebonden budget kunt u de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het geld komt niet op uw eigen rekening, maar de Sociale Verzekeringsbank zal de betalingen rechtstreeks voldoen aan de zorgaanbieder. Door de nieuwe zorgbudgetten van gemeenten, bestaat er een grote kans dat uw persoonsgebonden budget aanzienlijk wordt verlaagd ten opzichte van andere jaren. Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. Ook de eigen bijdrage kan veranderen.

Heeft u een nieuw besluit ontvangen?

Door de wetswijziging zal de gemeente veel nieuwe besluiten gaan nemen ten aanzien van de zorg. Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Bezwaar kan worden gemaakt binnen 6 weken nadat het besluit is verzonden.

Wij staan voor u klaar!

De specialisten van Sumrin Advocaten zijn op de hoogte van de verschillende beleidsplannen en verordeningen van diverse gemeenten. Mocht u hulp nodig hebben bij het maken van bezwaar of wilt u weten hoe uw rechtspositie is, neem dan vrijblijvend contact op met Moniek Peeters (m.peeters@sumrin.nl). Wij zorgen ervoor dat u de zorg krijgt, die u verdient!

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×