Met ingang van 1 juni 2024 is Sumrin advocaten gevestigd aan Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 3 Someren ter inzage. Termijn tot en met 5 november 2020!

Het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 3 van de gemeente Someren ligt sinds 25 september 2020 ter inzage. Gedurende 6 weken, dus tot en met 5 november 2020, kan je reageren op dit plan.

Omvang Deelgebied 3?

Dit bestemmingsplan, opgesteld voor deelgebied 3,  wordt globaal begrensd door de gemeentegrens met de gemeenten Asten in het oosten, Nederweert in het zuiden, de Zuid-Willemsvaart en de Boerenkamplaan in het westen, en de kern Someren-Dorp in het noorden.

De uitgelichte afbeelding maakt de begrenzing van het plangebied inzichtelijk. U kunt het plan ook hier raadplegen.

Wat regelt het bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan is een plan van de gemeente waarin de gemeente per perceel vastlegt waarvoor het perceel gebruikt mag worden en welke bouwregels van toepassing zijn. Het doel van het nieuwe bestemmingsplan is actualisering van de huidige oude bestemmingsplannen.

Moet ik iets doen?

Ben jij woonachtig of gevestigd in dit gedeelte van het buitengebied van Someren? Kijk dan goed na welke bestemming en welke mogelijkheden voor jouw perceel in het nieuwe bestemmingsplan staan opgenomen en of dit klopt met de huidige situatie. Het zou kunnen zijn dat voor jouw perceel niet de juiste of gewenste bestemming is opgenomen. Als dat zo is zal je actie moeten ondernemen!

Het voorontwerp-bestemmingsplan is het eerste concept waarbij je nog de mogelijkheid hebt om je plannen kenbaar te maken aan de gemeente en in gesprek te gaan. Mocht je nog plannen hebben, maak deze dan tijdig kenbaar, uiterlijk 5 november 2020!

Op basis van de ingediende bezwaren zal de gemeente uiteindelijk een ontwerp bestemmingsplan ter inzage leggen. Tegen dat ontwerp bestemmingsplan kunnen dan zienswijzen worden ingediend. Vervolgens zal de gemeenteraad overgaan tot vaststelling van het bestemmingsplan. Mocht je het dan nog niet eens zijn met het bestemmingsplan dan kan je, mits je zienswijzen hebt ingediend, in beroep gaan tegen het definitieve bestemmingsplan. Als je geen zienswijzen hebt ingediend, kan je niet in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie?

Nu is dus nog het moment om het bestemmingsplan op onderdelen te laten wijzigen. Wil je weten of dit nieuwe bestemmingsplan gevolgen voor jou heeft, neem dan gerust contact met ons op, we zijn je graag van dienst!

Vragen? Neem contact op met:

Moniek Peeters

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×