Sumrin advocaten is verhuisd naar de Speelheuvelstraat 1, 5711 AS te Someren

Subsidieregeling voor verwijderen van asbestdaken!

Om het risico voor de gezondheid te beperken is het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Het verbod houdt in dat de eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbest dak moeten laten verwijderen.

Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht, bijvoorbeeld golfplaten en dakleien. Het verbod gaat alleen om dakbedekking, dus niet om bijvoorbeeld boeidelen, dakgoten en gevelpanelen. Daarnaast geldt het niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit.

Voor de verwijdering van asbestdaken geldt tot 31 december 2019 de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. De regeling is voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

De subsidie bedraagt € 4,50 per m² verwijderd asbest dak met een maximum van € 25.000 per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het asbest dak meer dan 35 m² bedraagt. Als u het totale oppervlak asbest dak in gedeelten laat verwijderen kunt u voor een verwijderd oppervlak van 35 m² of minder wel een aanvraag doen, zolang het totale (geïnventariseerde) oppervlak asbest dak maar boven de 35 m² ligt.

Looptijd en aanvraag

De regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2019. De subsidieaanvraag moet worden ingediend bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Aanvragen kunt u doen via www.mijn.rvo.nl.

U kunt uw aanvraag indienen binnen een termijn van zes maanden na de verwijdering van het asbest dak. Als de verwijdering van het dak meerdere dagen in beslag heeft genomen, houdt u de laatste dag van de werkzaamheden aan als voltooiingsdatum.

U kunt de subsidie dus alleen achteraf aanvragen. Het is niet toegestaan asbest te verwijderen zonder dat er een inventarisatie is uitgevoerd. Zowel de inventarisatie als de verwijdering van het asbest dak moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Het gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf moet de verwijdering van het asbest dak melden in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS).

Als deze melding niet is gedaan in het LAVS wordt uw subsidieaanvraag niet in behandeling genomen. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Binnen 13 weken ontvangt u schriftelijk de beslissing op uw aanvraag.

 

Na 2024 kunnen gemeenten de eigenaren waarvan het asbest dak niet is verwijderd met een boete (dwangsom) dwingen om het asbest dak als nog te verwijderen.

Subsidieplafond

Op 24 augustus 2016 besloot Staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu het budget voor de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken te verhogen. Het budget voor 2016 was € 10 miljoen en is verhoogd naar € 15 miljoen. In totaal blijft ten minste € 75 miljoen beschikbaar voor de Subsidieregeling.

Voor 2017 zal het subsidieplafond nog bekend worden gemaakt. Indien een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond is reeds bereikt, dan verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar.

Meer informatie?

Voor vragen en informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Moniek Peeters via m.peeters@sumrin.nl of bel met 0493 – 894752.

Vragen? Neem contact op met:

Moniek Peeters

Ik zoek iets anders

Volg ons op social media

We delen verhalen, foto's en video's over ons en ons werk.

Contactinfo

Neem contact met ons op

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Voor de verwerking van persoonsgegevens: zie onze privacyverklaring.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×